Fiskets gang uke 37 i 2010

Det gode makrellfisket ble hindret av dårlig vær, NVG-sildefisket kom i gang i nord, og det ble nesten slutt på brisling fra ytre Hardanger, melder Norges Sildesalgslag.

Makrell

– Denne ukes makrellfiske ble kraftig redusert i forhold til de to foregående ukene. Dette kan i hovedsak tilskrives dårlige værforhold og det ble ikke tatt fangster av havflåten torsdag og fredag, opplyser salgsleder Odd Fredrik Andersen i Sildelaget.

Først lørdag kveld ble det fangstbare forhold igjen og da i EU-sonen, rett øst av Shetland. På det nordlige feltet var det ikke fisk å finne igjen i fangstbare mengder, etter kulingen og storparten av flåten forlot dette feltet.

Fiskens snittstørrelse er noe høyere nå enn først i sesongen og dette, sammen med en redusert fisketakt, har gitt en høyre snittpris som denne uka lå på Kr 8,15 (fakturerte tall) for ringnotflåtens del. Ukens totalkvantum ble vel 22 600 tonn.

NVG-sild

Denne uken ble de første fangstene av norsk vårgytende sild tatt på nordlige sildefeltene. Mandag meldte «Havdrøn» inn 700 tonn fra området nordvest av Andenes, mellom 71 og 72 grader nord og 10 grader øst. Totalt ble det fanget vel 8 000 tonn fra dette området. Snittstørrelsen ble på litt over 300 gram. Prisene havnet på fra Kr 3,07 til kr 3,32 for sild tatt nord i havet.

På kysten ble det tatt vel 1 000 tonn, hovedsakelig fra området Vest-Lofoten, men også noen fangster på Møre. Også for sild tatt i Lofotområdet ble snittstørrelsen ca. 300 gram, men denne silden betales med noe lavere pris.

Kystbrisling

På brislingfeltet i Ytre Hardanger ble det denne uke tatt kun to fangster på til sammen 16 tonn brisling. Fra i dag, mandag 20. september kl. 20:00, åpnes det for fiske i Sognefjorden.

Kolmule/ øyepål

Industrifisket etter kolmule og øyepål har denne uken resultert i kun ca 2 500 tonn. For tiden er det lite deltagelse i dette fisket, opplyser Andersen i Sildelaget.