Flytter på aksjene i Norway Pelagic

Selskapene Ytterstad Fiskeriselskap AS og Rødholmen AS, overdrar aksjene i Norway Pelagic ASA til Ytterstad Invest AS.

Ytterstad Fiskeriselskap AS og Rødholmen AS, begge representert i styret til Norway Pelagic ASA ved Magnus Ytterstad, har i dag, 20. september 2010 overdratt henholdsvis 1.219.298 og 245.395 aksjer
til Ytterstad Invest AS, fremgår det av en flaggemelding i Norway Pelagic ASA.

Omrokkering innad i konsernet

Selskapene Ytterstad Fiskeriselskap AS, Rødholmen AS og Ytterstad Invest AS inngår i samme konsern som er eid og kontrollert 100 prosent av Magnus Ytterstad og hans familie. Aksjene ble overdratt til kurs kroner 42,00.

Ytterstad Fiskeriselskap AS eide før avhendelsen 7,79 prosent av aksjekapitalen i Norway Pelagic ASA og Rødholmen AS eide før avhendelsen 1,57 prosent av aksjekapitalen i Norway Pelagic ASA. Etter
avhendelsen eier Ytterstad Fiskeriselskap AS og Rødholmen AS ingen aksjer i Norway Pelagic ASA.

Ytterstad Invest AS eide ingen aksjer i Norway Pelagic ASA før dette ervervet. Etter ervervet eier
Ytterstad Invest AS 1.464.693 aksjer som tilsvarer 9,35 prosent av aksjekapitalen i Norway Pelagic ASA.

Norway Pelagic ASA inngikk i fjor sommer avtale med Ytterstad Fiskeriselskap, om kjøp av Fryseriet AS, og med oppgjør delvis med kontanter og delvis med aksjer i Norway Pelagic ASA. Magnus Ytterstad ble nylig valgt inn som fast medlem av styret i Norway Pelagic.

Les også: Utdypende informasjon om kjøpet av Fryseriet AS 02.07.2009

Les også: Norway Pelagic kjøper Fryseriet 30.06.2009