Enighet om nye minstepriser fra 27. september

Norges Råfisklag og fiskeindustrien er enige om nye minstepriser for høsten 2010.

Råfisklaget og fiskeindustrien drøftet 21. september nye minstepriser for fisk, gjeldende
for perioden september til desember 2010. Partene er denne gang enige om hvilke minstepriser som skal gjelde i perioden, opplyser Råfisklaget i en pressemelding. Det ble ikke oppnådd enighet i de tilsvarende prisdrøftelsene i mai.

Les også: Nye minstepriser på hvitfisk 05.05.2010

Drøftelsene nå førte til at minsteprisene for alle vektklasser av sei går opp. Samtidig økes minsteprisen for hyse og for en vektklasse av torsk.

Hensynet til utviklingen i de viktige markedene for saltfisk og klippfisk, har gjort at partene er enige om å videreføre vektgrensen for stor fisk på 6,5 kg, som ble opprettet ved inngangen til 2010-sesongen. Denne vektgrensen vil bli videreført gjennom vintersesongen 2011.

I den kommende prisperioden, er det relativt små kvantum fersk fisk som skal omsettes. Store deler av fangstene vil bli landet som ombordfryst fisk. Normalt vil dette gi en god omsetningssituasjon for fiskeflåten, med relativt sett gode priser.

Følgende nye minstepriser er avtalt:

Art/størrelse: Ny pris pr kr kg: Endring fra gjeldende pris:
Torsk over 6,5 kg
Torsk 2,5-6,5 kg
Torsk 1,0-2,5 kg
Torsk under 1,0 kg
17,00
14,25
12,50
9,25
(uendret)
(uendret )
(+ kr 0,25)
(uendret)
Hyse over 8 hg, snørefanget
Hyse over 8 hg, andre redskaper
Hyse under 8 hg
10,75
8,25
5,50
(uendret)
(+ kr 0,50)
(+ kr 0,25)
Sei over 2,3 kg
Sei 1,2-2,3 kg
Sei under 1,2 kg
9,00
7,00
5,75
(+ kr 0,50)
(+ kr 0,50)
(+ kr 0,50)

Det er innført minstepris for piggvar med kr 35,00 og vektklassene for kveite er justert. Øvrige justeringer for andre arter/varegrupper vil fremgå av den komplette minsteprislisten og rundskrivet som er lagt ut på Råfisklagets nettsider.

De nye minsteprisene vil gjelde fra og med mandag 27. september 2010 og inntil videre, men ikke ut over 12. desember 2010.