Årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag

Nordland Fylkes Fiskarlag avholder årsmøte i Bodø i dagene 23. -24. september 2010.

De sakene som styret har satt opp på dagsorden har stor betydning for fiskerinæringen i tiden fremover. Daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen, mener at dette kan bli et spennende årsmøte fordi styret har satt på agendaen høyaktuelle saker som har stor betydning for den videre utvikling av fiskerinæringen.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg–Hansen har tidligere oppfordret kystflåten, ut fra markedsforhold, til å spre torskefisket ut over større deler av året. Dette for på en bedre måte å kunne betjene markedene.
– Jeg er enig i at store leveranser av torsk innenfor et avgrenset tidsrom er en utfordring for fiskerinæringen, men det er om vinteren torsken er tilgjengelig for kystflåten og det er da det kan drives et effektivt og rasjonelt fiske og ikke om sommeren og høsten sier Steinar Jonassen i en pressemelding.

Mange fiskere har derfor reagert på utsagnet fra fiskeriministeren.

– Beklageligvis kommer ikke hun selv til årsmøtet, men vi har fått en god erstatter i statssekretær Vidar Ulriksen sier Jonassen, som tror at departementet vil få kraftig motbør under årsmøtet på dette forslaget. Ulriksen vil innlede under årsmøtet i en sak om ressurser og reguleringer.

Ressurssituasjonen innenfor de fleste fiskeriene er god. Gytebestanden av nordøstarktisk torsk er rekordhøy og bestanden av nordøstarktisk hyse er svært god. For norsk vårgytende sild er det noe mer usikkert.

– Alt dette vil vi få høre mer om under årsmøtet når forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet, Ole Arve Misund orienterer om ressurssituasjonen for de enkelte artene sier Steinar Jonassen og legger til at det knytter seg stor spenning til hva Misund vil si om utviklingen i bestanden av kysttorsk.

– Når det gjelder størrelsen på denne bestanden, er det stor uenighet mellom fiskere og forskere opplyser Jonassen.

Den aktuelle situasjonen med hensyn til pris- og omsetningssituasjonen i fiskerinæringen vil også bli tatt opp under møtet. En vedvarende lav pris på torsk setter økonomien i næringen på en hard prøve.

– Årsmøtet vil neppe ha noen fasitsvar på hvordan situasjonen kan løses, men det er viktig å få satt fokus på problemene og få diskutert løsninger sier daglig leder Steinar Jonassen.

Andre tema i denne saken er elektronisk fangstdagbok, fiskeoppdrett, petroleumsspørsmål og overvåking og kontroll av fiskerinæringen opplyser Jonassen.

Det blir også en organisasjonssak der vi setter fokus på eget organisasjonsarbeid med innledning av August Fjeldskår som er 2. nestleder i Norges Fiskarlag. I samme sak blir det også satt fokus på utdanning og rekruttering til fiskerinæringen. Innleder her er avdelingsleder Erling Sandnes ved Vest-Lofoten Videregående skole / Lofoten Fagskole.

– Det er viktig at skolene involveres i rekrutteringsarbeidet og målet med å invitere Sandnes til årsmøtet er å få etablert en best mulig kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og fiskarlaget sier Steinar Jonassen.

– I likhet med tidligere år blir også dette et spennende årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag avslutter Steinar Jonassen som også kan opplyse at det samles omtrent 125 delegater og gjester under årsmøtet.