– Dyr avklaring om delelinjen

I nærvær av statsminister Jens Stoltenberg og Russlands president Dimitrij Medvedjev, ble avtalen undertegnet i Murmansk av utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov. Foto: Statsministerens kontor

Avklaringen om delelinjen i Barentshavet ble for dyr, mener Fiskebåtredernes Forbund.

Les også: Signerte avtalen om delelinje 16.09.2010

– Det er positivt med en avklaring, men avklaringen ble dyr. Jeg konstaterer at regjeringen er tilfreds med løsningen som innebærer at den ikke anerkjente sektorlinjedelingen blir tillagt like stor vekt som det internasjonalt anerkjente midtlinjeprinsippet.

Det sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) i en kommentar til delelinjeavtalen, melder forbundet på sine nettsider.

– Har fallert på midtlinjeprinsippet

– Det er uheldig av flere grunner at regjeringen har fallert på det folkerettslig anerkjente midtlinjeprinsippet. Blant annet fordi det svekker mindre lands muligheter til å få rettferdige løsninger i nabotvister med store naboland, sier Maråk.

– Vi kan ha gitt fra oss viktige oljeressurser, og løsningen er negativ også for fiskeriene. Fiskeriforhandlingene med Russland vil gi oss svar på om fiskeriene er vel ivaretatt i avtalen, slik regjeringen sier, men det er klart av russerne nå har fått flere kort på hånden, uttaler Fiskebåt-direktøren.

Han håper de norsk-russiske fiskeriforhandlingene vil løse utfordringene fra de siste årene:

– Norske fartøy har vært tilbakeholdne med å gå inn i russlands økonomiske sone (RØS), på grunn av uklart eller ukjent regelverk som har ført til frykt for å bli urettmessig oppbrakt, sier Audun Maråk.

– Dette burde ha vært løst uavhengig av delelinespørsmålet. Det samme gjelder en bedre samordning av bestemmelsene om omregningsfaktorer, minstemål og maskevidde, sier Maråk.

– Vårt prinsipielle syn på delelinjeavtalen blir delt av de fleste fiskere. At oljeindustrien og regjeringen har det travelt med å komme i gang med oljevirksomhet i området er en annen sak. Regjeringen trenger avtalen for å fylle nordområdepolitikken med reelt innhold og som en plattform for å finne kompromisser i spørsmålet om oljeutvinning i nord, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

Relaterte artikler
Frykter oljesektoren favoriseres 13.09.2010
Forlenga Gråsoneavtalen 01.07.2010
– Norge har lite å feire 28.04.2010
– Må inn i petroleumsforvaltningen 27.04.2010
– Norge har fallert fullstendig 27.04.2010
– Fiskerisamarbeidet videreføres 27.04.2010
Enighet i delelinjeforhandlingene 27.04.2010
Norsk fiskerijurisdiksjon drøftet i ny avhandling 03.11.2009