Kan ta 51 prosent i EU-sonen

Fartøy som fisker makrell, kan fra i dag fiske 51 prosent av kvoten i EU-sonen.

Alle fartøy som fisker makrell, inkludert kyst, kan fra og med i dag, torsdag 23. september, fiske inntil 51 prosent av sin samlede kvote i EU-sonen.

Fisket vil stoppes når den norske kvoten i EU-sonen er beregnet oppfisket.

Det melder Fiskeridirektøren i dag.