Nye minstepriser for sild

Del saken

Norges Sildesalgslag og FHL er enige om nye minstepriser for sild og hestmakrell.

Det ble den 23. september 2010 holdt prisedrøftelser mellom Norges Sildesalgslag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), melder Sildelaget.

Partene ble enig om følgende nye priser for NVG-sild (gamle priser i parantes):

Gr. 1: kr. 3,50 (2,80)
Gr. 2: kr. 2,80 (2,50)
Gr. 3: kr. 2,30 (1,80)
Gr. 4: kr. 2,00 (1,50)

For nordsjøsild videreføres et samfengt prisregime der prisen settes til kr. 2,80.

For hestmakrell settes prisen til kr. 3,00 (2,00)

Alle priser gjøres gjeldende fra mandag 27. september 2010 kl.00.00.