Nye minstepriser for sild

Norges Sildesalgslag og FHL er enige om nye minstepriser for sild og hestmakrell.

Det ble den 23. september 2010 holdt prisedrøftelser mellom Norges Sildesalgslag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), melder Sildelaget.

Partene ble enig om følgende nye priser for NVG-sild (gamle priser i parantes):

Gr. 1: kr. 3,50 (2,80)
Gr. 2: kr. 2,80 (2,50)
Gr. 3: kr. 2,30 (1,80)
Gr. 4: kr. 2,00 (1,50)

For nordsjøsild videreføres et samfengt prisregime der prisen settes til kr. 2,80.

For hestmakrell settes prisen til kr. 3,00 (2,00)

Alle priser gjøres gjeldende fra mandag 27. september 2010 kl.00.00.