– Kan endre a-trygdeordningen

A-trygdeordningen for fiskere kan endres, men det er usikkert om den kan komme på plass til 1. januar 2011.

– Vi er innstilt på å endre a-trygdeordningen for fiskere dersom dette er noe hele næringen ønsker. Samtidig må hele næringen være forberedt på å bære kostnadene gjennom en økt produktavgift.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen blant annet, da hun innledet om fiskernes sosiale rettigheter under landsmøtet til Norsk Sjømannsforbund i går.

Berg-Hansen fortsatte med å si at hun er opptatt av å få dette på plass så snart som mulig. Men den kommende høringen må gjennomføres, og Garantikassen for fiskere må ha noe tid til å få på plass et nytt system.

Det er derfor usikkert om en ny ordning vil være på plass fra 1. januar 2011.