Sjøsatte overvåkningsfarkost

Forskningsminister Tora Aasland døpte og sjøsatte fredag 24. september 2010 den hypermoderne overvåkningsfarkosten «Gnå» på byfjorden i Bergen, med assistanse fra forsker Henrik Søiland og mannskap Arne Sævik (tv). Farkosten skal måle blant annet oksygeninnholdet og temperaturen i havet. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Etter den offisielle åpningen av Forskningsdagene 2010, sjøsatte forskingsminister Tora Aasland, en liten og hypermoderne overvåkningsfarkost i Byfjorden i Bergen.

Fartøyet er et av seks fjernstyrte små forskingsfarkoster som skal overvåke Nord-Atlanteren i årene fremover, opplyser Norges Forskningsråd i en pressemelding.

– Dette er en milepæl for norsk havforskning, sa professor Peter Haugan ved Universitetet i Bergen, som hadde invitert statsråden ut på en blåsende tur på fjorden.

Varsler klimapåvirkninger

Farkostene, som er finansiert av Forskningsrådets nasjonale satsing for forskningsinfrastruktur, skal trafikkere den nordatlantiske strømmen langs norskekysten og polhavet.

«Undervannsflyene» er progammert til å bevege seg i bestemte baner under vann, ned til 1000 meter. Vel oppe ved overflaten sender flyet fra seg måleresultatene for blant annet temperatur, saltinnhold og oksygeninnhold.

Dataene hjelper forskerne å forstå hvordan Golfstrømmen endrer seg og hvordan dette påvirker klimaet vårt og fiskeriene langs kysten og inn i Barentshavet.

Les også: 18 millioner til fjernstyrt havovervåking 15.04.2010

– Norge leder an

– Jeg har store forventninger til den forskningen dette fartøyet skal være en del av. Investeringen i et slikt overvåkningssystem for de nordlige havområdene er en del av klimasatsingen vår, og har allerede vakt internasjonal interesse, sa Aasland.

Undervannsfarkostene er utstyrt med avanserte måleinstrumenter og radiosendere, og skal skaffe forskerne grunnlagsdata for blant annet marin forskning, klimaforskning og økosystemforskning.