Innsidekjøp i Norway Pelagic

Både styreformann Sigurd Teige og finansdirektør Jan-Terje Teige har kjøpt aksjer i Norway Pelagic.

Kaston Invest AS, et selskap kontrollert av styreformann Sigurd Teige og nærstående, har den 23. september kjøpt 70.000 aksjer i Norway Pelagic ASA. Aksjene er kjøpt til kurs NOK 43,50 pr aksje, fremgår det av en flaggemelding i Norway Pelagic ASA. Ny beholdning etter kjøpet er 211.000 aksjer.

Finansdirektør Jan-Terje Teige har den 23. september kjøpt 10.000 aksjer i Norway Pelagic ASA gjennom selskapet Lugus AS, samt overført 373 aksjer eid privat til samme selskap. Aksjene er kjøpt til kurs NOK 43,50 pr aksje. Ny beholdning etter kjøpet er 30.373 aksjer.