Fiskets gang uke 38 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om rekordfangsting av makrell på søndag.

Makrell

Nordavind har hemmet fisket etter makrell i perioder. Men Sildelaget fikk likevel innmeldt 36.400 tonn sist uke. Der søndagens kvantum på hele 17.200 bidro med nesten halvparten.

– Så mye makrell er ikke registrert i moderne tid i vår journaler, og bare for makrell så er det omsatt for rundt 180 millioner på ukens siste dag, konstaterer salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Fisket har i hovedsak foregått i EU sonen der en startet øst av Shetland, så nord av «Flugga» og i helgen havnet flåten vest av Shetland.

Som tidligere i høst så har størrelsen på makrell variert. Laveste snitt er 348 gram, og 485 gram er høyeste snitt. Prisene varierer også, men generelt har man gjennom uken hatt stigende priser. Topprisen ble på over kr 13,00 per kilo fisk, og totalsnittet for hele ukekvantumet ble på kr 10,07.

Totalt er det nå fisket 191.000 av kvotene på makrell. En god del båter er ferdig med sin kvote i EU sonen, men har litt til rest i norsk sone. Det må fortsatt fiskes vel 15.000 tonn makrell i norsk sone for å få kvotekabalen til å gå opp, opplyser Sildelaget.

NVG-sild

Flere båter har siste uken deltatt i fisket etter norsk vårgytende sild, og det er tatt totalt 16.900 tonn. Hoveddelen, 10.800 tonn, av dette er fisket av ringnot. I tillegg har utenlandske fartøy tatt 3.900 tonn, samt at kystgruppen har fisket 2.200 tonn.

Mesteparten av ukens kvantum er fisket rundt 150 nautiske mil nordvest av Andenes. Og dette er sild med størrelser fra 285 til 332 gram. Prisene på disse fangstene ligger i området kr 2,64 til 3,33.

I tillegg så har noen båter vært på jakt etter sild lenger vest i Norskehavet, Jan Mayen-sonen og senere i islandsk sone. Lørdag kveld fikk Sildelaget innmeldt den første sildefangsten fra islandsk sone da «Talbor» meldte inn 1.000 tonn med stor sild på 390 gram i snitt. Norske fangster fra denne sonen, må vi antagelig tilbake til midten på 60 tallet for å finne. Da sild over 350 gram utgjorde hele 88 prosent sild av fangsten, så ble prisene gode. «Talbor» oppnådde en pris på vel 1 øre per gram for fangsten, opplyser Sildelaget.

I kommende uke vil det bli flere båter i aktivitet, og da er den store silda i vest den som frister mest for flåten.

Øyepål/ kolmule

Flere trålere har skiftet over til makrellfiske og sist uke har Sildelaget fått innmeldt beskjedne kvanta fra Nordsjøen. 950 tonn øyepål og 215 tonn kolmule er omsatt til mel/olje.

Kystbrisling

Sognefjorden ble åpnet tirsdag, og 4 brislingbruk har fisket 190 tonn i området Fresvik/Fimreite.