Norsk kvikksølvforslag på høring

Et norsk forslag om ytterligere å begrense bruken av kvikksølv, sendes nå på internasjonal høring.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og The European Chemicals Agency (ECHA foreslår ytterligere begrensninger på bruken av kvikksølv i Europa. Forslagene sendes nå på internasjonal høring, melder Klif.

Direktør Ellen Hambro i Klif. Foto: John Petter ReinertsenDirektør Ellen Hambro i Klif. Foto: John Petter Reinertsen

Kvikksølv er blant de farligste stoffene for miljø og menneskers helse. Få land har like strenge miljøkrav til bruk av kvikksølv som Norge, som lenge har vært i førersetet for strengere europeiske og internasjonale reguleringer. Norge gjør blant annet en stor innsats for å få på plass en internasjonal verdensomspennende konvensjon for å regulere bruken av kvikksølv.

– Mesteparten av kvikksølvet som tilføres norsk miljø i dag, kommer med luftstrømmer og produkter fra andre land. Internasjonale avtaler er nøkkelen til mindre kvikksølvforurensning både her og alle andre steder, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Les også: Fortsatt mye PCB i havet 27.09.2010

Brukes i plast

På vegne av Norge har Klif forslag om å forby produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser i hele EU.

Kvikksølvforbindelsene brukes blant annet i enkelte tettemidler, pakninger, deler i elektroniske produkter, hjul på rulleskøyter og kontorstoler og andre produkter av elastisk plast.

– Grundig dokumentasjon

Forslaget er basert på omfattende og faglig grundig dokumentasjon av omfanget av bruk av disse kvikksølvforbindelsene, helse- og miljøeffekter samt økonomiske konsekvenser av forbudsforslaget. Klif har dokumentert at det verken er tekniske eller økonomiske hindre for å slutte å bruke disse stoffene.

På internasjonal høring

Det europeiske kjemikaliebyrået har lagt Norges forslag ut til internasjonal høring. Samtidig foreslår kjemikaliebyrået å forby bruk av kvikksølv i måleinstrumenter. Forslaget gjelder industriell og profesjonell bruk. Kvikksølv i måleinstrumenter beregnet på forbrukere er allerede forbudt i EU. Alle bruksområdene som omfattes av forslagene er allerede forbudt i Norge.

Ber om innspill

Kjemikaliebyrået vil helst ha kommentarer før 24. desember 2010, men den formelle høringsfristen er 24. mars 2011. Norske fagmiljøer og andre kan sende kommentarer direkte til kjemikaliebyrået via deres nettsted. Etter videre behandling i kjemikaliebyrået, legges forslagene med eventuelle justeringer fram for EU-kommisjonen.

– Vil få stor betydning

– Det er svært ressurskrevende å få på bordet den meget omfattende og solide faglige begrunnelsen som skal til for å få gjennomslag for nye, strenge reguleringer i EU. Men desto viktigere, gjennomslag for strenge reguleringer for hele Europa får stor positiv miljøeffekt, sier Ellen Hambro.