Ukraina utsetter importstans

Ukrainske myndigheter har utsatt gjennomføringen av sine nye veterinærbestemmelser for import av animalske produkter, herunder fisk, til 14. januar 2010.

Det opplyser Fiskeri- og kystdepartementet, ifølge en melding fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Norske myndigheter fortsetter arbeidet med å avklare hvilken betydning de nye bestemmelsene måtte få for eksport av sjømat til Ukraina.

Inntil nevnte dato ser det, pr i dag, ikke ut at det vil bli noen endringer fra dagens rutiner, skriver FHL.

Les også: Ukraina stanser all import av fisk 15.07.2009