– Viktig for velferdsstaten

Regjeringens visjon om Norge som verdens fremste sjømatnasjon, henger nært sammen med målet om å fornye og forbedre velferdsstaten, sier Berg-Hansen.

– Må skape for å kunne dele

– Et av regjeringens hovedmål er å fornye og forbedre velferdsstaten. Målet krever at vi har et konkurransedyktig næringsliv. Vi må skape for å kunne dele. Regjeringens visjon «Norge - verdens fremste sjømatnasjon» henger nært sammen med dette.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på «Egersundskonferansen 2010». Berg-Hansen besøker Rogaland 27. - 28- september, og i går deltok hun på et åpent møte i Sandnes.

Les også: Ønsker økt bevissthet rundt næringen 28.09.2010

Les også: Til konferanse om bærekraftig oppdrett 24.09.2010

– Må kunne dokumentere bærekraftig drift

– Verdens fremste sjømatnasjon må drive, og ikke minst kunne dokumentere at man driver på en bærekraftig måte. Dette gjelder også havbruksnæringa. Jeg vil derfor legge stor vekt på å følge opp regjeringas strategi for ei miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Det skal utvikles indikatorer og mål for hva som er akseptabel miljøpåvirkning, og kriterier for lokalisering av oppdrettsanlegg basert på en bredere økosystemtilnærming, sa Lisbeth Berg-Hansen.

– Vi må bort fra tankegangen om at vi kun er en råvarenasjon og at økte verdier kun skapes gjennom større volum. I dag består mesteparten av eksporten vår av ubearbeidet fisk. I framtida tror jeg det er på videreforedlingssida den største verdiøkninga skal komme. Jeg har en klar ambisjon om å øke videreforedlinga av sjømat i Norge, sa fiskeri- og kystministeren.

Les også: Verdiskaping på havet – hva skjer det neste tiåret? - Samarbeid for arbeid i sjømatnæringa