– Sikrere med elektronisk rapportering

Fra 1. oktober skal alle norske fiske- og fangstfartøy på eller over 21 meter rapportere elektronisk.

For næringen forenkler dette rapporteringsrutinene, og for forvaltningen blir det enklere å drive korrekt ressursforvaltning, melder Fiskeridirektoratet.

Dette markerer en historisk overgang ved at papirdagboken nå fases ut. Denne utfasingen gjennomføres gradvis ved at alle norske fartøy over 21 meter skal rapportere elektronisk fra 1. oktober 2010, og videre ved at alle fartøy over 15 meter skal rapportere elektronisk fra 1. januar 2011.

Norske fartøy har i tillegg på frivillig basis hatt anledning til å rapportere elektronisk fra og med 12. juli 2010. Fartøy som rapporterer elektronisk trenger ikke føre papirdagbok i norske farvann og i EU-sonen.

Les også: Elektronisk rapportering fra 12. juli 06.07.2010

Les også: Posisjonsrapportering fra 1. juli 2010 22.06.2010

– Enklere rutiner

For næringen innebærer omleggingen at det på sikt blir enklere å følge rapporteringsrutinene, selv om det i starten for mange vil være en overgang å bruke elektronisk rapportering. Dessuten er det lettere for fisker å systematisere erfaringer, som for eksempel fangst på ulike fiskefelt. Det er mange muligheter for hva denne informasjonen kan brukes til.

Forvaltningen på sin side får mer korrekt statistikk og bakgrunnsinformasjon for forskning og ressursforvaltning samt at det kan drives mer effektiv kontroll, fremholder Fiskeridirektoratet.

Fartøy som er i fiske 1. oktober, rapporterer fra neste tur

I forbindelse med overgangen er det bestemt at fartøy som er i fiske 1. oktober 2010, ikke må rapportere elektronisk før neste tur begynner. Det vil si fra neste gang fartøyet går fra havn med intensjon om å fiske.

Bakgrunnen for dette er at direktoratet ønsker rene overganger fra papirdagbok til elektronisk rapportering, slik at første elektroniske melding fartøyet sender, er en melding om havneavgang (DEP).

Dette gjelder ikke fartøy som skal fiske i EU-sonen.

– Går for myk overgang

Når det gjelder håndhevelsen, vil Fiskeridirektoratet gå for en myk overgang i perioden der papirdagboken fases ut, slik at fiskerne får tid til å lære de elektroniske systemene å kjenne, opplyser direktoratet.

Men direktoratet understreker at når det enkelte fartøy har rapportert elektronisk i en periode, vil rutinene gradvis strammes inn, for eksempel gjelder dette tidsfristen for korreksjon av meldinger.

Rutiner for rapportering

Ved vanlig fiske skal det rapporteres når man går fra havn, deretter hver dag og til slutt når man går til havn igjen. I tillegg skal det rapporteres ved omlasting av fangst.

Man må være oppmerksom på at det ikke er tillatt å fiske over grensen mellom norsk farvann og EU-sonen/andre lands soner, påpeker Fiskeridirektoratet.