Vil ha mer bruk av gass på skip

Skipsfarten i Østersjøen og Nordsjøen skal bli mer miljøvennlig.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) støtter et felles europeisk prosjekt for å øke bruk av naturgass som drivstoff på skip.

– Våre bedrifter er verdensledende på dette området. Men for å få til et endelig gjennombrudd for naturgass som drivstoff i skipsfarten, er det nødvendig med samarbeid over havene. Flere havner og flere skip må ta i bruk LNG, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding.

Prosjektet er et samarbeid mellom myndigheter og bedrifter i flere europeiske land som grenser til Nordsjøen og Østersjøen. I første omgang søkes det svar på hvilke muligheter som finnes før økt bruk av LNG (flytende naturgass) samt hvilken strategi som bør velges for å øke antall LNG-terminaler.

Samtidig skal Fjordlines gassdrevne rute mellom Bergen-Stavanger-Hirtshals-Kristiansand inngå i en pilotstudie.

Departementet lister opp en rekke fordeler ved bruk av LNG:
• Ingen svovel- og partikkelutslipp.
• Utslipp av skadelige NOx-gasser reduseres med ca 80-90 prosent.
• CO2-utslipp reduseres med inntil 15 prosent.

Norge har erfaring med bruk av LNG i skipsfarten gjennom flere år, og mange tiltak i regjeringens maritime strategi «Stø kurs» er rettet inn mot økt bruk og distribusjon.

– Dette er et eksempel på at nasjonal miljøsatsning gir internasjonale konkurransefortrinn. Her ligger det an til store muligheter for eksport av norsk miljøteknologi for hele den maritime klyngen, sier Giske.

Prosjektet har en total ramme på omlag 10 millioner kroner og vil starte så snart det er godkjent av EU-Kommisjonen.