Hummersesongen starter fredag

Hummerfisket starter 1. oktober. Nå minner Fiskeridirektoratet om regelverket.

Fredag 1. oktober starter hummerfisket på kysten. Det er samtidig en god anledning til å minne om at hummeren er en verdifull, men sårbar ressurs. Det er derfor viktig at regelverket blir fulgt, presiserer Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Hummerfisket blir hvert år forbundet med spenning og mange langs kysten benytter anledningen til å sikre seg denne delikatessen.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord synes det er flott at folk benytter seg av muligheter på kysten men vil oppfordre folk om å ha ekstra oppmerksomhet rettet mot regelverket som er etablert for å beskytte hummeren.

– Hummer er en fantastisk ressurs som mange langs kysten ønsker å høste av. Bestanden har vist positiv utvikling enkelte steder, men fortsatt er det for lite hummer. Det er derfor viktig at alle bidrar til å forvalte hummeren på en god måte slik at den kan være en ressurs også i framtida, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Les også: Regler for fritidsfiske etter hummer 01.10.2009

Fire hovedelement

Minstemål: Hummer måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp. Foto: FiskeridirektoratetMinstemål: Hummer måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp. Foto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektøren minner om at regelverket blant annet er utformet med tanke på å få vekst i bestanden.

Hummersesongen er noe ulik på kysten. Den starter 1. oktober kl. 08.00, og avsluttes 30. november på strekningen svenskegrensa til og med Sogn og Fjordane, mens det nordover fra Møre og Romsdal til Tysfjord er hummersesong fra 1. oktober kl 08.00 til og med 31. desember.

Hun ber alle som fisker hummer om å merke seg fire hovedelement i regulerverket knyttet til fisket.

– Kortfattet kan vi si det handler om hvor lenge sesongen varer, om minstemålet på 25 cm, om hvilke redskap som er tillatt og om forbudet mot å fange rognhummer, sier Holmefjord.

– Gjennom et moderne regelverk, effektiv kontroll og etableringen av hummerreservater, håper vi på sikt å se en positiv utvikling av bestanden av hummer langs kysten, avslutter Holmefjord.