Lanserer Print on Demand-tjeneste

Det kan nå bestilles sjøkart som til enhver tid er oppdatert etter siste «Etterretninger for sjøfarende» (EFS).

Navigatørene går en enklere hverdag i møte når de nå kan bestille oppdaterte sjøkart direkte fra forhandler, melder Statens kartverk Sjø.

Med Print on Demand-tjenesten vil brukerne kunne bestille papirkart som til enhver tid er oppdatert etter siste Etterretninger for sjøfarende (EFS).

Tjenesten skal i tre måneder prøves ut på 30 sjøkart, men etter hvert vil hele Hovedkartserien til Statens kartverk Sjø implementeres i tilbudet.

– Dette vil bety en vesentlig reduksjon i arbeidet navigatørene har med å holde kartene à jour. De vil i større grad kunne konsentrere seg om selve navigeringen – noe som igjen vil bidra til økt sjøsikkerhet, sier produksjonsdirektør Ole B. Kvamme i Statens kartverk Sjø.

Les også: Leder Nordic Hydrograpic Commission 21.04.2010

Brukeren må oppdatere kartet

I dag trykkes kartene på nytt omtrent annethvert år. Meldinger om endringer blir annonsert hver 14. dag i publikasjonen «Etterretninger for sjøfarende», og disse endringene må føres inn i kartene manuelt. Tidligere rettet sjøkartverkene kartene for hånd før de ble distribuert videre til brukere. Arbeidet var svært ressurskrevende, og det ble etter hvert vanskelig å finne folk som kunne utføre jobben. Sjøkartverkene avsluttet derfor praksisen med håndretting, og brukerne fikk selv ansvaret med å holde kartene oppdatert i henhold til siste Efs.

– Vi har hatt mange henvendelser, og vi har stor forståelse for innvirkningen dette har hatt på navigatørenes arbeidsmengde om bord. Det er likevel først i senere år, når hele Hovedkartserien har kommet inn i den digitale produksjonslinjen vår, at vi har fått muligheten til å imøtekomme krav om hyppigere oppdateringer, forklarer Kvamme.

Oppfyller SOLAS-krav

Med den nye Print on Demand-tjenesten vil brukerne kunne bestille oppdaterte kart gjennom autoriserte forhandlere. Forhandlerne laster ned det kartet som brukeren etterspør, og kartet som så skrives ut vil være oppdatert i henhold til siste EFS.

– Dermed slipper navigatørene det møysommelige og tidkrevende arbeidet med å oppdatere det nye kartet, sier Kvamme.

Også kart levert gjennom Print on Demand-tjenesten må holdes oppdatert ved hjelp av EFS-en for å oppfylle krav som stilles i Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, SOLAS, presiserer Statens kartverk Sjø.