– Rekordsatsing på nordområdene

Regjeringen foreslår en økning på 168 millioner kroner til satsingen på nordområdene.

Nordområdene er vårt viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Derfor har regjeringen systematisk styrket satsingen i nordområdene de siste årene. Denne satsingen fortsetter, heter det i en pressemelding fra Statsministerens kontor.

– Vi foreslår en økning på 168 millioner kroner til satsingen på nordområdene. Totalt vil regjeringen bruke om lag 1,2 milliarder kroner til nordområdetiltak neste år, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ordene fra Stoltenberg faller bare noen måneder etter at direktøren ved Norsk Polarinstituttet, gikk ut med en advarsel om at krangel mellom to departementer, kunne sette norges satsing i nordområdene i fare.

Les også: Lager avtaler for nytt polarskip 03.07.2010

Les også: Krangler om nytt polarskip 29.04.2010

Presentert under åpningen av Framsenteret

Under åpningen av Framsenteret i Tromsø i dag presenterte statsminister Jens Stoltenberg, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kommunalminister Liv Signe Navarsete regjeringens nordområdesatsing for neste år.

– Aldri før er det satset så mye på nordområdene som under denne regjeringen. Vår politikk er en bred nasjonal satsing på bosetting, arbeid, verdiskaping, klima og miljø, bærekraftig forvaltning, kunnskap og kultur, sier Jens Stoltenberg.

Les også: Åpnet Framsenteret i Tromsø 29.09.2010

– Unike forutsetninger i et sårbart område

I mars 2009 la regjeringen frem dokumentet «Nye byggesteiner i Nord – Neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi», hvor syv satsingsområder defineres. Dokumentet inneholder ambisiøse målsetninger og tiltak som gir regjeringens nordområdesatsing ny retning for de neste 10-15 årene.

Sammen med Nordområdestrategien, som ble lagt fram 1. desember 2006, legger de to dokumentene opp til en helhetlig, koordinert og langsiktig nordområdepolitikk. Strategien inneholdt 22 ulike tiltakspunkter. Disse tiltakene er nå i hovedsak enten gjennomført eller igangsatt.

– Nordområdene har helt unike forutsetninger og en spesiell sårbarhet, derfor trenger vi mer kunnskap om natur og ressurser. Forskning og kunnskapsutvikling er derfor en bærebjelke i vår nordområdesatsing, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen vil styrke arbeidet på flere områder, ikke minst på helhetlig overvåkings- og varslingssystem for nordområdene (BarentsWatch), utvikling av mineralbasert næringsvirksomhet, marin bioprospektering, oppfølging av nordområdesatsingen på miljøområdet, værradar i Øst-Finnmark, nytt polarforskningsprogram i Norges forskningsråd og kunnskapsutvikling i nordområdene og Arktis.

– Vi skal bli enda bedre på å ta i bruk mulighetene som ligger i landsdelen, gjennom den unike naturen, det rike ressursgrunnlaget og naboskapet med Russland. Regjeringen vil være med å støtte opp om den regionale utviklingen for å skape arbeidsplasser og styrke samarbeidet med vår nabo i nord på flere områder. For å sikre bosetting og økt verdiskaping i nord er god infrastruktur viktig, derfor vil regjeringen gjennomføre det store samferdselsløftet som er varslet i Nasjonal Transportplan, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.