Nils Sperre får igjen eksportere fisk til Russland

Fra 25. juli 2009 opphever Den russiske veterinærtjenesten importrestriksjoner mot M 373 Nils Sperre AS.

Virksomheten mistet tillatelsen til å eksportere til Russland etter at russiske veterinærmyndigheter gjorde funn av for høye forekomster av uønskede bakterier i virksomhetens fiskevarer.

Mattilsynet har gjennomført mikrobiologiske undersøkelser og inspeksjon på denne virksomheten, og lukket avvikene som ble funnet under inspeksjonen.

Det er på bakgrunn av dette at Den russiske veterinærtjenesten nå opphever restriksjonene, melder Mattilsynet.