Storfangst av tapte fiskeredskaper

Totalt i år er det tatt opp 1000 garn og 100 kongekrabbeteiner fra havbunnen, sammen med betydelige mengder andre fiskeredskaper.

Høstens opprydningstokt på garnfeltene, ble i dag avsluttet med 900 garn i lasten, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Økte midler

Etter forslag fra Fiskeridirektoratet ble bevilgningen til opprenskingsarbeidet i 2010 økt, slik at det ble mulig å gjennomføre en todelt opprensking på både teine- og garnfeltene.

Toktleder Gjermund Langedal fra Utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet sier han er svært tilfreds med at Fiskeri- og kystdepartementet ser hvor viktig dette arbeidet er for å redusere den skjulte beskatningen, redusere faren for ytterligere tap og bidra til et bedre havbunnsmiljø.

– Etter vår oppfatning har den økte innsatsen gitt et svært godt resultat, sier Langedal.

To tokt

Arkivbilde: Fangst av tapte garn. Foto: FiskeridirektoratetArkivbilde: Fangst av tapte garn. Foto: Fiskeridirektoratet

Opprenskingstoktet med hovedfokus på kongekrabbeteiner ble gjennomført med en mindre hekktråler på Finnmarkskysten i juni.

Opprenskingstoktet med hovedfokus på garnfeltene fra Sogn og Fjordane til Finnmark ble gjennomført med tråleren «Kvalskjær» i september.

Tidsperiodene ble valgt av hensyn til best mulig adgang på teine- og garnfeltene. Felles for begge toktene var også svært gode værforhold, slik at sokningen kunne gjennomføres uten avbrudd for dårlig vær.

Les også: – Vellykket opprensking av redskaper 21.06.2010

Les også: Vil ta opp tapte kongekrabbeteiner 30.04.2010

– Godt resultat

Økt sokneinnsats og svært gode værforhold er hovedgrunnen til årets gode resultat, mener direktoratet.

Selv om teknologiutvikling skal bidra til sikrere drift og mindre tap av redskaper, vil tap forekomme.

De beste fiskefeltene for faststående redskaper, er ofte lokalisert langs kanter som er spesielt utsatt for vær og strøm, påpeker Fiskeridirektoratet.

Totalt i årets opprenskingsarbeid er det tatt opp og brakt i land:

  • 1000 garn med en god del dregger, anker, kuler, blåser og bøyer
  • 100 kongekrabbeteiner
  • 6000 meter med trålwire og kabel
  • 8000 meter snurrevadtau
  • 5600 meter med line
  • ½ sildenot med en mèr
  • 14000 meter diverse tauverk
  • Diverse trållin, stropper, stålrammer m.m.

Siden 1983 er det tatt opp over 14000 garn. Dette tilsvarer en strekning Trondheim – Oslo.

– God dialog

Fiskerne kunne helt klart vært flinkere til å melde fra om tapt av fiskeredskap til Kystvaktsentralen, men vi må samtidig berømme fiskerne for å bidra med kunnskap og tapsinformasjon under toktet, sier Langedal.

– Fiskerne er i hovedsak samarbeidsvillige for å gjøre plass til soknearbeidet. Dette er helt avgjørende for et godt resultat, avslutter han.

Det ble gjennomført oppryddingstokt også i 2009, da ble det tatt opp 466 tapte garn og over 3 000 meter med trålvaier.

Les også: Rensket opp 466 garn 24.03.2010