– Flerbrukskonseptet blir en farse

Illustrasjonsfoto: «Nordøytrål» ved Grønland. Foto: Fiskebåt

Norsk Sjømannsforbund misliker regjeringens nye konsept for redningshelikoptrene.

Regjeringens flerbrukskonsept for nye redningshelikopter blir en farse, skriver Norsk Sjømannsforbund i en pressemelding. Forbundet sjokkert over regjeringens nye konsept for framtidige redningshelikopter, som Justis- og politidepartementet har presentert.

Norsk Sjømannsforbund beklager sterkt at regjeringen har ignorert tidligere utvalgsarbeid. Det vises til Fostervollutvalgets innstilling, Helikopterfaglig Forum sin innstilling og til høringssvar fra berørte parter.

Langs kysten og på land

I pressemeldingen fra Justis- og politidepartementet, heter det at redningshelikoptertjenesten kan komme flest mulig mennesker til unnsetning i en vanskelig situasjon, hvor nødstedte langs hele kysten og på fastlandet vil få raskere hjelp enn i dag.

De nye kravene som stilles til fremtidig redningshelikopterberedskap, vil trygge friluftslivsorganisasjonenes og andres krav til redningsapparat for personer som ferdes i fjellet og seiler langs kysten, konstaterer forbundet.

– Sikrer ikke liv og helse til sjøs

– Det nye redningskonseptet vil ikke sikre liv og helse til sjøs, slik som intensjonen med nåværende redningstjenesten er, hvor slagordet «Trygg havet» har vært det bærende element i norske myndigheters rednings- og innsatsvilje, påpeker Norsk Sjømannsforbund.

– Med dette konseptet hvor krav til aksjonsradius er redusert fra 240 nautisk mil til 150 nautisk mil, vil ikke redningshelikoptertjenesten ha aksjonsradius og kapasitet å komme sjøfolk, fiskere og oljearbeidere til unnsetning, heter det i meldingen fra forbundet.

– Det betyr at norske myndigheters fraskriver seg sitt ansvar om redning av sjøfolk og fiskere innenfor norsk redningsansvarlig område, tordner forbundet.

Det nye redningsfaglige konseptet synes å ha sin basis i statistiske vurderinger og kan ikke overføres som troverdig konsept for dimensjonering av en framtidig redningstjeneste, mener forbundet.

Norsk Sjømannsforbund minner om at utviklingen går i retning av nye seilingsleder, fiske på nye områder til havs, oljeutvinning lenger til havs, nedsmelting av is, mer trafikk i nord og økt behov for ressursutnytting.

Norsk Sjømannsforbund ser ingen utviklingstrekk i framtidig nærings- og farvannsaktivitet til havs som vil redusere behovet for redningshelikoptertjeneste, ut fra de spesifikasjonskrav som er anbefalt fra tidligere utvalg og råd.

– Norsk Sjømannsforbund er sterkt skeptisk til det nye konseptet og vil mobilisere alle interesseparter og politiske miljøer for å endre det redningsfagligekonseptet til å bli troverdig i forhold til bistand og redning som sjøfolk, oljearbeidere og fiskere har krav på, heter det avslutningsvis i meldingen fra forbundet.