– Uakseptable helikopterkriterier

Norges Fiskarlag slutter seg til kritikken mot regjeringens helikopterforslag.

– Det er svært skuffende at regjeringen ser ut til å nedprioritere sikkerheten for de som arbeider på havet.

Det sier generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Skjærvø, i en pressemelding i forbindelse med regjeringens beslutning om kriterier som skal danne grunnlag for anskaffelse av nye redningshelikoptre.

Norges Fiskarlag slutter seg til kritikken mot Regjeringens beslutning som har kommet fra bl.a. Norsk Sjømannsforbund.

Les også: – Flerbrukskonseptet blir en farse 01.10.2010

– Aksjonsradiusen må ikke bli kortere

Norges Fiskarlag har i alle sammenhenger understreket at det ikke er akseptabelt å anskaffe nye redningshelikoptre som har en kortere aksjonsradius enn dagens Sea King-maskiner.

– I de nye kriteriene er krav til helikoptrenes aksjonsradius redusert fra 240 til 150 nautiske mil, og kravet til kapasitet er redusert fra 25 til 20 personer. For de som har sin arbeidsplass langt til havs betyr det mindre trygghet, sier Jan Skjærvø.

Han peker på at utviklingen går i retning av at fiskeriaktiviteten foregår lengre til havs og at dette fører til behov for både økt aksjonsradius og redningskapasitet.

– Skuffende og oppsiktsvekkende

– Jeg registrerer at Regjeringen gjennom denne beslutningen har valgt å se bort fra faglige utredninger fra bl.a. Fostervoll-utvalget og Helikopterfaglig Forum og fra høringsuttalelser fra Fiskarlaget og andre berørte parter. Det er skuffende og oppsiktsvekkende, sier Jan Skjærvø.

Norges Fiskarlag vil arbeide for at det endelige valget av redningshelikopter som blir tatt, fører til økt sikkerhet også for de som har sin arbeidsplass langt til havs.