Sildelaget klargjør om inndragning

Fangstverdien vil inndras ved overfiske av makrell i EU-sonen, og overfisket bli belastes gruppekvoten, melder Norges Sildesalgslag.

Norges Sildesalgslag har mottatt en rekke henvendelser vedrørende inndragning og kvotebelastning ved fiske over makrellkvoten i EU-sonen.

Disse henvendelsene har blitt besvart med at fangstkvantum og -verdi over kvote i EU-sonen blir inndradd, i tillegg til at nevnte kvantum blir saldert fartøyets samlede kvote.

Inndragning og belastning av gruppekvoter

Etter at det oppstod usikkerhet omkring nevnte tilnærming, har Norges Sildesalgslag rådført seg med Fiskeridirektoraret i saken. Med bakgrunn i Fiskeridirektorarets svar, vil følgende prosedyrer lagt til grunn i denne sammenheng:

Ved fiske over tildelt kvote i EU-sonen, gjøres det vedtak om inndragning av fangstverdien.

Videre vil det kvantum som ligger til grunn for inndragningen, ikke bli belastet fartøyets eventuelle restkvote av makrell i norske farvann. Alle fangster vil bli belastet aktuelle gruppekvoter, opplyser Sildelaget.