Store kutt for kolmule og sild

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) er nå klar med kvoterådene for 2011 for bestandene norsk vårgytende sild, makrell, vestlig taggmakrell og kolmule.

Anbefalt kvote for kolmule reduseres fra 540 000 tonn inneværende år, til under en tiendedel neste år. For norsk vårgytende sild anbefales det å kutte en halv million tonn slik at det fiskes like under en million tonn neste år, melder Havforskningsinstituttet.

Makrellen er lyspunktet. Her anbefales det en liten økning i kvoten neste år.

Det er Det internasjonale råd for havforskning (ICES) som nå legger frem kvoteråd for bestandene makrell, norsk vårgytende sild (NVG-sild), kolmule og vestlig taggmakrell for 2011. Havforskningsinstituttet deltar i ICES, men har også egne syn på kvoterådgivningen.

ICES opererer med forskjellige tilnærminger til kvoterådgivningen. Avhengig av om forvaltningsmyndighetene følger etablert forvaltningsplan, føre-var-tilnærming eller maksimalt langtidsutbytte, kan det til en viss grad gi ulike kvoteanbefalinger.

Kraftig kutt for kolmule

Tydeligst ser man dette for kolmulen. Her vil føre-var-tilnærmingen ikke gi noen kvote i det hele tatt, mens retningslinjene for maksimalt langtidsutbytte gir en kvote på 50 700 tonn.

Havforskningsinstituttet anbefaler at forvaltningsplanens høstningsregel følges, noe som vil gi en anbefalt kvote på 40 100 tonn. Uansett er anbefalingene langt unna anbefalt kvote for inneværende år som er 540 000 tonn.

NVG-sild

ICES’ anbefaling for inneværende år er på 1 483 000 tonn NVG-sild (norsk vårgytende sild). Havforskningsinstituttet anbefaler at forvaltningsplanens høstningsregel følges og at kvoten neste år blir 988 000 tonn.

Høstingsregelen har vist seg å være et effektivt redskap for å forvalte bestanden og Havforskningsinstituttet ser ingen grunn til å fravike den i en periode med bestandsnedgang.

Makrell og taggmakrell

For makrellen er det en viss økning i kvoteanbefalingen. Likevel mener ICES det er en risiko for at bestanden ikke blir høstet på en bærekraftig måte. En del av årsaken til dette er at mens avtalt kvote for inneværende år er på 572 000 tonn, estimeres faktisk fangst - utkast inkludert - til å ende opp på 930 000 tonn.

Forvaltningsplanen for makrell har ikke blitt fulgt i 2010 fordi det ikke foreligger noen kyststatsavtale. Havforskningsinstituttet anbefaler at forvaltningsplanen blir gjenopptatt og fulgt av kyststatene i 2011.

Vestlig taggmakrell øker fra en anbefaling på 180 000 tonn inneværende år til 181 000 tonn etter forvaltningsplanen og mindre enn 229 000 tonn etter maksimalt langtidsutbytte.

Kvoteråd fra ICES for 2011 - pelagiske bestander

Norsk vårgytende sild

 • Kvote 2011 (Forvaltningsplan): 988 000 tonn
 • Kvote 2011 (Føre var): 1 170 000 tonn
 • Kvote 2011 (Maksimalt langtidsutbytte): 1 170 000 tonn
 • Anbefalt kvote 2010: 1 483 000 tonn
 • Avtalt kvote 2010: 1 483 000 tonn

Kolmule

 • Kvote 2011 (Forvaltningsplan): 40 100 tonn
 • Kvote 2011 (Føre var): 0 tonn
 • Kvote 2011 (Maksimalt langtidsutbytte): 50 700 tonn
 • Anbefalt kvote 2010: 540 000 tonn
 • Avtalt kvote 2010: 548 000 tonn

Makrell

 • Kvote 2011 (Forvaltningsplan): 592 000 – 646 000 tonn
 • Kvote 2011 (Føre var): < 672 000 tonn
 • Kvote 2011 (Maksimalt langtidsutbytte): < 672 000 tonn
 • Anbefalt kvote 2010: 527 - 572 000 tonn
 • Avtalt kvote 2010: 572 000 tonn

Vestlig taggmakrell

 • Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplanen): 181 000 tonn
 • Anbefalt kvote 2011 (Maksimalt langtidsutbytte): < 229 000 tonn
 • Anbefalt kvote 2010: 180 000 tonn
 • Avtalt kvote 2010: 180 000 tonn

I løpet av neste uke kommer kvoterådet for lodde i Barentshavet.