Fiskets gang uke 39 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om en vesentlig økning i fisket etter NVG-sild i løpet av uken, mens makrellfisket har vært noe forhindret av været.

Litt hestmakrell er tatt samt vel 300 tonn med havbrisling.

NVG-sild

Fisket etter norsk vårgytende sild kom skikkelig i gang denne uken. Ukens totalkvantum ble ca. 47 500 tonn og snittpris ble på kr 3,07 (innmeldte tall).

– Av totalkvantumet har utenlandske fartøy stått for vel 4 000 tonn og kyst / SUK for vel 3 000 tonn, opplyser salgsleder Odd Fredrik Andersen i Sildelaget.

Ca 600 tonn er fisket for levering til mel /olje produksjon. Ringnot og den større kystflåtens fiske foregår i hovedsak 130 – 150 nautiske mil nord av Andenes. Fire fangster ble tatt i IØS, men silden forsvant der og flåten gikk videre nordover. Størrelsen på silda i Islands-sonen var meget bra, 385-395 gram. To fartøy er på tur til Danmark for levering der.

Makrell

Etter rekorddøgnet forrige søndag, har makrellfisket blitt vesentlig redusert denne uken. Dette har en sammenheng med at mange fartøy har tatt sin kvote, men også været har lagt en demper på fangstmulighetene, opplyser Sildealget.

Totalt ble det meldt inn ca 19 600 tonn og med få unntak er alt fisket i EU sonen. Av kvantumet er 6 300 tonn meldt inn fra utenlandske fartøy. Snittprisen, basert på innmeldte tall og salgspris, ble denne uken på kr 9,49.

Hestmakrell

Denne uke ble det fanget knapt 1 000 tonn hestmakrell. Fangstene var små, fra 10 til 140 tonn og fisket har for det meste foregått i Smølaområdet. Snittprisen ble kr 5,71.

Kolmule, øyepål og havbrisling

Av industrifisk ble det meldt inn ca. 1 350 tonn fordelt på vel 200 tonn kolmule, 800 tonn øyepål og vel 300 tonn havbrisling.

Kystbrisling

Denne uke ble det meldt inn kun 6 fangster på til sammen 75 tonn kystbrisling. Fisket foregår i Sognefjorden og størrelsen på fisken er bra, fra 86 til 102 stk. pr. kg.

Nordsjøsild

Nordsjøsildfisket er for tiden meget begrenset. Det ble meldt inn 7 fangster på til sammen 155 tonn. Alle fangstene var fra kystflåten og tre av dem er tatt i Horten-området.