Holdt oljevernøvelse i Van Mijenfjorden

Oljevernøvelse i Van Mijenfjorden på Svalbard. Norbjørn simulerer havarist, mens NSO Crusander (båt i slepeberedskapen på fastlandet) nødlosser fartøyet. Slepebåten Sigyn fra Svea la oljelenser rundt «havaristen». Foto: Sysselmannen

Oljevernberedskapen på Svalbard ble sist uke testet i ledelse og aksjon.

Scenarioet var at frakteskipet MS Norbjørn hadde grunnstøtt ved Blåhuken og lekket tungolje, skriver Sysselmannen på Svalbard i en pressemelding.

Oljevernutvalget hadde onsdag en spilløvelse i aksjonsledelse, som ble avløst torsdag av en øvelse på skadestedet med åtte fartøy i Kaldbukta. For første gang ble det også øvd på nødlossing av havarist.

Den årlige øvelsen for depotstyrken med oljevernutstyret på Svalbard, ble gjennomført 29. september. Depotstyrken som skal håndtere oljevernutstyret hvis det blir et utslipp av olje, består av faste medlemmer fra de store virksomhetene på Svalbard: Store Norske, LNS Spitsbergen, Bydrift Longyearbyen, Avinor og Kings Bay. Øvelsen ble gjennomført etter beredskapsplanen mot akutt forurensning på Svalbard.

Øvelsen på sjøen omfattet innringing og nødlossing av havarist, setting av ledelenser fra land, oljeopptak på sjø og sikring av strandsonen. Det russiske gruvelselskapet Trust Arktikugol har deltatt som observatør.

Flere lokale fartøy og ett fartøy fra slepebåtberedskapen på fastlandet var rekvirert for øvelsen: MS NSO Crusader, MS Norbjørn, MS Nordsyssel, havnebåtene Longyear og Fjell, Store Norske sine taubåter Sigyn og Bonden fra Sveagruva og den private båten «Farm».

Opplæring av oljevernutvalget

Det er Kystverket som er ansvarlig for opplæring av oljevernutvalget og den lokale depotstyrken, de årlige øvelsene, samt utrusting og vedlikehold av utstyret på det statlige oljeverndepotet.

Sysselmannen leder oljevernutvalget på Svalbard og vil ha operativt ansvar og aksjonsledelsen med ansvaret for ledelse på skadestedet hvis det skjer et oljeutslipp på Svalbard. Utstyret og mannskapet i styrken vil være de ressursene vi da kan bruke, i tillegg til fartøy i området som vil kunne bli engasjert i arbeidet. Dersom utslippet eller aksjonen er for stor til å håndteres lokalt, vil Kystverket overta ansvaret for en statlig aksjon.

Russisk deltakelse

Det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol deltok under årets øvelse som observatører. Samarbeidet med virksomheten er positivt. Selskapet anskaffet i 2009 eget oljevernutstyr i Barentsburg, og det er gode muligheter fremover for å kunne trene på oljevernaksjoner sammen, opplyser Sysselmannen.

Årlige øvelser

Oljevernøvelsen for depotstyrken på Svalbard blir holdt i uke 39 hvert år. De siste årene er øvelsene holdt i disse områdene:

  • Van Mijenfjorden (2010)
  • Barentsburg (2009)
  • Adventfjorden og Ny-Ålesund (2008)
  • Grønfjorden ved Barentsburg (2007)
  • Kongsfjorden ved Ny-Ålesund (2006)
  • Van Mijenfjorden (2005)