– Overkjører miljøet igjen

Natur og Ungdom går sterkt i mot regjeringens forvaltningsplan for Norskehavet, hvor regjeringen går inn for å åpne områder rundt Jan Mayen for oljevirksomhet.

Regjeringen presenterte 8. mai i år forvaltningsplanen for Norskehavet. I planen kommer det fram at regjeringen åpner for oljevirksomhet i dette sårbare og unike området. Natur og Ungdom kaller dette et skritt mot oljevirksomhet i arktis, og går sterkt i mot planene.

Forvaltningsplanen legger grunnlaget for forvaltningen av Norskehavet, og det er gjennom denne planen regjeringen verner eller åpner områder for oljevirksomhet.

I Forvaltningsplanen for Norskehavet går regjeringen inn for å åpne havområdene rundt Jan Mayen, helt nord i Atlanterhavet. Dette området er kjent for sine usedvanlig store forekomster av sjøfugl. fisk, sjøpattedyr og dyreplankton.

Verneverdig

Området rundt Jan Mayen er vurdert som verneverdig, men regjeringen vil likevel la oljeindustrien få slippe til blant fiskebestandene og sjøfuglene. Regjeringen legger opp til at det frem til 2014 ikke skal foregå petroleumsvirksomhet innenfor et belte på 30 km i fra kysten.

– Jan Mayen er et område oljeindustrien bør holde seg langt unna. Konsentrert i området rundt finnes store fornybare ressurser. Regjeringen har allerede sagt ja til oljevirksomhet i sårbare og rike havområder, og nå nok snart være nok, sier Kari Elisabeth Kaski, fagmedarbeider i Natur og Ungdom.

Til Jan Mayen

Olje- og energiminister Terje Riis Johansen skal i høst reise til Jan Mayen med representanter i fra oljeindustrien– og forvaltningen for å kartlegge hvilke petroleumsressurser som finnes der. I første omgang skal det letes etter olje og gass, senere vil regjeringen vurdere om det skal deles ut tillatelser til oljevirksomhet.

Jobber for vern

Samtidig jobber Direktoratet for Naturforvaltning for å verne Jan Mayen som naturreservat. Naturreservat er foreslått å omfatte omlag hele øya. Områdene er identifisert som særlig verdifulle med utgangspunkt i ulike miljøverdier, og at det langs kysten er store forekomster av sjøfugl og sel som har høy sårbarhet for oljesøl. Natur og Ungdom reagerer spesielt på at regjeringen velger å se bort i fra miljøetatens verneforslag.

– Dette vitner om utrolig lite respekt for statens egne miljøeksperter og hvor stor makt oljeindustrien egentlig har. Igjen får oljeindustrien alt den peker på, til tross for miljøfaglige råd. Det kan ikke være slik at man overkjører miljøekspertene gang på gang, avslutter Kaski.