Flere fiskerihavner og tiltak i farleiene

STATSBUDSJETTET: Det foreslås bevilgninger til flere fiskerihavner og nye tiltak i farleiene.

– I budsjettforslaget for 2011 blir det foreslått en reell økning til statlig utbygging av fiskerihavner og farleier med 8,8 millioner kroner og 22,9 millioner kroner i økt tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Fiskerihavnene er viktige for å videreutvikle fiskerinæringa og sikre bosetting langs kysten. Tiltak i farleiene øker på sin side sikkerheten i sjøtransporten og gjør det lettere å ta seg fram til sjøs, sier Berg-Hansen.

Budsjettforslaget innebærer en samlet bevilgning til fiskerihavner og farleier på i underkant av 483 millioner kroner i 2011. I tillegg er det forslag om å bevilge 55,7 millioner kroner til statlig tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

Prosjekter som får bevilgning i 2011 – fylkesvis oversikt:

Finnmark
• Hammerfest kommune får tilskudd på 1,460 millioner kroner til flytebrygge i Rypefjord
• Måsøy kommune får tilskudd på 618 000 kroner til flytebrygge/allmenningskai i Tufjord
• Båtsfjord kommune får tilskudd til flytebrygge i Båtsfjord på 930 000 kroner
• Gamvik kommune får tilsagn om tilskudd til kai med bakfylling i Sjånes (1 062 500 kroner) og til molo i Mehamn (1 994 000 kroner)
• Vadsø kommune får tilsagn om tilskudd på 2,25 millioner kroner til molo i Vadsø
• Porsanger kommune får tilsagn om tilskudd på 6,3 millioner kroner til molo/flytebrygge i Smørfjord

Troms
• Arbeidene med ny molo i Gryllefjord i Torsken kommune videreføres, og det er satt av 38,2 millioner kroner til sluttføring av prosjektet i 2011
• Lyngen kommune får tilskudd på 194 000 kroner til utdyping i Lenangsøyra
• Torsken kommune får tilskudd på 187 000 kroner til flytekai i Flakstadvåg og 250 000 kroner til båtoppsett/slipp i Gryllefjord
• Torsken kommune får tilsagn om tilskudd til flytekai i Gryllefjord (875 000 kroner) og 4,232 millioner kroner til industrikai med bakfylling i Torsken

Nordland
• Reparasjonen av moloen i Andenes i Andøy kommune skal sluttføres i 2011. Arbeidene ble startet i 2009. Totalkostnader er beregnet til 45 millioner kroner, og det planlegges å bruke 15,9 millioner kroner i 2011
• Arbeidet med utbedring av Stamsund havn ble startet opp i 2009. I samarbeid med kommunen og SFT skal det også fjernes forurenset masse i hele havna. Arbeidene skal sluttføres i 2011, og det er satt av 23,7 millioner kroner til sluttføringen.
• Herøy kommune får tilskudd til ytterligere tiltak i Hestholmen/Hestøy på
3,82 millioner kroner
• Bø kommune får tilskudd på 5,312 millioner kroner til utdyping i Steinesjøen havn
• Brønnøy kommune får tilsagn om tilskudd på 1,167 millioner til molo ved Hansholmen

Møre og Romsdal
• Arbeidet med utdyping av Åramsundet (del 1) skal gjennomføres i 2011. Kostnadsrammen er 29,8 millioner kroner
• Arbeidet med utdyping og nymerking ved Lepsøyrevet i Haram startes opp i 2011. Totalrammen for prosjektet er 260 millioner kroner, og i 2011 er det bevilget 76 millioner til dette prosjektet
• Ålesund kommune får tilskudd til pirkai ved Stornespiren på 10 millioner kroner
• Sande kommune får tilskudd til molo i Haugsbygda på 2,125 millioner kroner

Sogn og Fjordane
• Bremanger kommune får tilskudd til fiskerikai og utdyping i Kalvåg på 9,75 millioner kroner

Hordaland
• Arbeidet med utbedring av Vatlestraumen startes opp – det er satt av 47,7 millioner til dette i 2011, totale kostnader er beregnet til 94 millioner kroner

Rogaland
• Arbeidet med å fjerne grunnen Vestre Storesundflu, som ligger midt i Karmsundet i Haugesund havn ble påbegynt i 2010. I Karmsundet skal det også foretas utbedring nord for brua. Disse to tiltakene er slått sammen, og det er foreslått utbetalt 34,5 millioner kroner til gjennomføring av arbeidene i 2011

Vest-Agder
• Farsund kommune får tilskudd på 2,95 millioner kroner til liggekai i Listahavna
• Lindesnes kommune får tilsagn om tilskudd på 1,232 millioner kroner til utdyping i Båly havn

Østfold
• Arbeidene med utdyping av Utgårdskilen fiskerihavn i Hvaler kommune påbegynnes. Total kostnadsramme for arbeidene er beregnet til 40 millioner kroner, og for 2011 foreslås det bevilget 23,8 millioner kroner
• I 2010 startet arbeidet med utbedring av farleden fra Hvaler til Fredrikstad, en ca 18 km lang strekning som er smal og svingete, og hvor det er til dels sterkt forurensede masser. Kostnadsoverlaget for arbeidene er i størrelsesorden 249 – 285 millioner kroner, og for 2011 er det bevilget 83,4 millioner kroner. Arbeidene her og i Utgårdskilen vil bli sett i sammenheng
• Fredrikstad kommune får tilskudd til liggekai i Vikerkilen på 121 000 kroner