Foreslår 20 mill. til BarentsWatch

STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til forbereding av etablering av BarentsWatch.

Les også: Skal etablere «Barents Watch» 25.06.2010

– BarentsWatch er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav- og kystområdene og en viktig del av regjeringens nordområdestrategi. Regjeringa foreslår derfor å bevilge 20 millioner kroner til å forberede etablering av BarentsWatch i budsjettet for 2011, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Regjeringen har gitt Kystverket i oppdrag å forberede etableringen av BarentsWatch, et tiltak som er forankret i regjeringens nordområdestrategi. Etableringen forutsetter et nært samarbeid med en rekke andre institusjoner.

Basert på foreløpige planer, vil systemet bestå av en åpen og en lukket del.

Den åpne delen vil være en offentlig tilgjengelig informasjonsportal for havområdene, som skal formidle informasjon til allmennheten knyttet til områdene klima og miljø, sjøtransport, marine ressurser og olje og gass.

Det er den åpne delen som nå planlegges etablert, mens en lukket, operativ del skal utredes nærmere. Den lukkede delen er tenkt å være et operativt system for relevante myndigheter som skal kunne kombinere informasjon for å gjøre det lettere å håndtere spesielle situasjoner som forurensning, ulykker med videre.

Det arbeides for at den lukkede delen av systemet skal knyttes til sjøtrafikksentralen i Vardø. Driftsorganisasjonen for den åpne delen vil bli lagt til Tromsø.

Det foreslås å øke Kystverkets budsjett i 2011 med 20 mill. kroner for å gjennomføre nødvendige forberedelser med sikte på oppstart av en den åpne delen av BarentsWatch i 2012.

Les også: – Rekordsatsing på nordområdene 29.09.2010
Les også: Åpnet Framsenteret i Tromsø 29.09.2010