– Stor utfordring for Innovasjon Norge

Statsbudsjettet: Det blir kutt i Innovasjon Norge sine budsjetter for neste år.

Nærings- og handelsdepartementet reduserer gjennomføringsmidlene med 90 millioner kroner. Samtidig øker satsingen på miljøteknologi.

– Under finanskrisen fikk vi ekstra midler og det var det behov for, sier administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Organisasjonen snudde seg rundt for å møte forventningene fra både kunder, eiere og oppdragsgivere. Vi ser at det fortsatt er stor etterspørsel etter våre tjenester og vår ekspertise. Vi kommer til å jobbe like hardt som før for å hjelpe norsk næringsliv opp og frem, sier Ovesen.

Satsing på miljø

Innovasjon Norge kommer til å få en ny rolle som et senter for miljøteknologi, med 257 millioner kroner øremerket utvikling på dette feltet. Det er en økning på 117 millioner fra årets budsjett. Innovasjon Norge skal fungere som et kompetansesenter for miljøteknologi og veilede søkere i det samlede tilbudet for utvikling og kommersialisering.

Ordningene med forsknings- og utviklingskontrakter videreføres på samme nivå som i år, med 285 millioner kroner. Rammene for lavrisikolån til markedsbetingelser er uendret, på 2,5 milliarder. Rammen for innovasjonslån reduseres fra 700 millioner til 500 millioner.

Et av de tiltakene som ble satt i verk under finanskrisen var ordningen med landsdekkende etablererstipend. I 2010 var rammen 50 millioner kroner, i 2011 blir den på 20 millioner.

Innovasjon Norges arbeid med tiltakspakkene for maritim næring er avsluttet med dette statsbudsjettet.

Kutt i ressurser til å utføre oppdragene

Statsbudsjettet betyr et kutt i de pengene Innovasjon Norge bruker til å gjennomføre sine oppdrag neste år. Nærings- og handelsdepartementet reduserer gjennomføringsbudsjettet med 90 millioner kroner. Dermed blir budsjettet langt lavere enn i et normalår.

– Dette er penger som betaler for den kontakten vi har med kundene, sier administrerende direktør Gunn Ovesen, - Vi skal tenke nytt og innovativt om måten vi jobber på, men likevel vil bedriftene kunne merke at vi har mindre ressurser.

Reduksjonen kommer til å bety at Innovasjon Norge må redusere bemanningen, men det er for tidlig å si noe om hvor mange årsverk som må fjernes.