Eksporten av sjømat økte kraftig

I september 2010 ble det eksportert norsk sjømat for 5,7 milliarder kroner.

Det er en økning på 1,8 milliarder kroner eller 46 prosent målt mot september 2009. Dette er den høyeste eksportverdi som er registrert for en måned. Hittil i år er den samlede eksportverdien av norsk sjømat på 37,3 milliarder kroner. Det er 6,5 milliarder kroner mer enn i fjor og en vekst på 21 prosent viser ferske tall fra Eksportutvalget for fisk.

– September måned viser en vekst for alle deler av norsk sjømateksport. Det er imidlertid to forhold som spesielt bidrar til den kraftige eksportøkningen på 1,8 milliarder. Store fangster av makrell og en høy etterspørsel etter norsk makrell i Japan er den ene faktoren. Den andre er en fortsatt høy etterspørsel etter norsk laks i sentrale markeder som Frankrike, Russland og USA, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk (EFF), i en pressemelding.

Rekord for laks

I september ble det sendt laks til en verdi av 2,9 milliarder kroner ut over Norges grenser. September 2010 er den hittil beste måneden for norsk eksport av laks om en ser på verdi. Eksportverdien av norsk laks er hittil i år på 21,9 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på hele 5,1 milliarder kroner. Det samlede volumet er på 651 000 tonn som er en økning på 77 000 tonn.

Eksporten av ørret ble redusert i september med 2 millioner kroner til 149 millioner kroner. Den samlede eksporten av ørret hittil i år er på 1,1 milliarder kroner som er nedgang på 348 millioner kroner.
Frankrike og Polen er de største kjøperne av laks fra Norge. For ørreten er det Russland og Kina som er de største kjøperlandene.

Rekord for makrell

Makrellen økte i september med 935 millioner kroner til en verdi av 1,3 milliarder. Hittil i år er verdien av makrelleksporten på 1,9 milliard kroner som er en vekst på 77 prosent. Det ble eksportert 132 000 tonn makrell i september som er en økning på 306 prosent i forhold til september i fjor. Hittil i år er det eksportert 187 000 tonn makrell. Det er Japan, Kina og Nigeria som er største kjøpere av norsk makrell.

Mer sild i september

I september økte sildeeksporten med 12 millioner eller 10 prosent til en totalverdi av 140 millioner kroner. Ser man på eksporten hittil i år er det en nedgang på 172 millioner kroner til en samlet verdi på 2,2 milliarder kroner.

Mer klippfisk

Eksporten av klippfisk av torsk, økte med 20 prosent i september til en verdi av 228 millioner kroner. For klippfisk av sei var veksten på 4 prosent til en verdi av 114 millioner kroner. Hittil i år er eksporten av klippfisk av torsk, på 1,2 milliarder kroner som er opp nesten 14 prosent. For sei er verdien hittil i år på totalt 886 millioner kroner som er en økning på 6 prosent.