Rekordeksport av makrell i september

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Det ble eksportert makrell for 1,3 milliarder kroner i september 2010, noe som tilsvarer en oppgang på 935 millioner eller 273 prosent i forhold til september 2009.

For sild har det vært en oppgang på 10 prosent i eksportverdi i september, fra 127 millioner kroner i 2009, til 140 millioner i 2010. Total eksport av pelagisk fisk var på 4,6 milliarder kroner i løpet av de første 9 måneder i 2010, noe som tilsvarer en oppgang på 13 prosent fra året før.

Det har aldri vært eksportert mer makrell i noen enkeltmåned enn i september 2010. Den måneden som kommer nærmest er oktober i 2001. Da var volumet 19 000 tonn lavere og verdien var 189 millioner mindre enn nå i september, opplyser Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

– Det store kvantumet i september skyldes både de ekstraordinært store kvotene og at fisket kom veldig tidlig i gang i år i forhold til tidligere år, samt at Japan markedet spesielt har vært i stand til å ta imot et stort kvantum av makrell både direkte, men også via Kina, sier senioranalytiker Kristin Lien i EFF.

Makrell til Japan

Det ble eksportert 124 000 tonn fryst makrell i september i år, en oppgang på 97 000 tonn fra september i fjor. Makrellen har i hovedsak gått til konsum i Japan, 42 000 tonn er eksportert direkte til Japan og 26 000 tonn er eksportert til Kina og av disse vil hoveddelen gå videre til Japan etter filetering/bearbeiding. Resten er fordelt på mange markeder hvorav Nigeria (23 000 tonn), Tyrkia (7 000 tonn) og Nederland (5 000 tonn) er de største.

Den gjennomsnittlige prisnedgangen på fryst hel makrell i september, har vært på 8 prosent eller 82 øre i forhold til samme måned i fjor. Dette må sees i sammenheng på at størrelsen på makrellen var relativt liten i starten på årets sesong, påpeker Eksportuvalget.

Total eksport av makrell var på 1,9 milliarder kroner første 9 måneder i 2010, noe som tilsvarer en oppgang på 77 prosent fra året før.

Russland største sildemarked

Det er eksportert sildeprodukter for 600 millioner kroner til Russland første 9 måneder i 2010, noe som er 9 prosent lavere enn samme periode i 2010. Eksporten i 2010 besto av 85 000 tonn fryst hel sild og 37 000 tonn sildefiletprodukter, noe som er en liten nedgang i fryst hel og en liten oppgang i filetprodukter.

Tyskland er vårt nest største sildemarked med en eksport på 292 millioner kroner og bestod blant annet av 34 000 tonn filetprodukter, noe som er 11 000 tonn mer enn samme periode i 2009. Tredje største sildemarked er Nigeria med 221 millioner kroner og 69 000 tonn hel fryst sild. Så kommer Nederland med 216 millioner, Ukraina med 208 millioner og Polen med 138 millioner kroner. Til Nederland og Polen er det økning i eksporten, mens vi ser en nedgang til Ukraina.