Kragerø vil forby fiske i skjærgården

Kragerøskjærgården kan få Norges første verneområder for torsk.

Kragerø kommune foreslår å opprette fire verneområder for torsk og hummer i skjærgården. I ett av områdene vil kommunen ha totalforbud mot alt fiske. I de tre andre områdene vil kun fiske med håndsnøre være tillatt.

– Vi vil prøve dette. Målet er å få bestanden av torsk og hummer opp igjen, sier varaordfører Solfrid Rui Slettebakken (V) til Aftenposten.

Det er Fiskeridirektoratet som formelt kan innføre begrensninger på fiske i disse områdene etter en forutgående høringsprosess og faglige vurderinger.

– Slike marine verneområder er nytt i Norge, men ikke internasjonalt. USA og Australia har gjort dette lenge, og der har flere fiskestammer styrket seg, sier Alf Ring Pettersen, stipendiat ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen til avisa.