Ikke økning av torskebifangst

Fiskeridirektoratet fastslår at gjeldende bifangstprosent av torsk vil ligge fast inntil videre.

Fiskeridirektoratet har den senere tid fått flere spørsmål om bifangstprosenten av torsk i fisket etter andre arter nord for 62°N. Bifangstprosenten vil imidlertid ligge fast inntil videre.

Formålet med bifangstordningen er å stimulere til fiske etter hyse, sei og andre arter, og å legge til rette for aktivitet i ellers roligere perioder, særlig om høsten, påpeker Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

I 2010 er det avsatt 9500 tonn til bifangst av torsk, og det er så langt i år estimert et forbruk av avsetningen på ca 4000 tonn.

Etter gjeldende regulering gir ordningen anledning til bifangst av inntil 50 prosent torsk i det enkelte hal eller tur, så lenge innblandingen av torsk ikke overskriver 30 prosent på ukesbasis.

Fastsatte kvoter og avsetninger

Det er viktig at fisket etter torsk foregår innenfor fastsatte kvoter og avsetninger. Adgangen til torskebifangst må derfor holdes innenfor det som er strengt nødvendig for å legge til rette for fiske etter andre arter.

Spørsmålet om justering av bifangstprosenten vil kunne bli vurdert på nytt etter hvert som fisket utvikler seg, opplyser direktoratet.