Tar bare halve hvalkvoten

Årets vågehvalsesong nærmer seg slutten, men trolig blir bare halve kvoten tatt ut, slik som for de to-tre foregående årene.

Markedet er ikke sultent nok på denne gamle, tradisjonsrike fangsten, skriver NTB.

– 31. august er det slutt for i år. Da har 21 båter vært i fangst siden 1. april. Kvoten er på 885 dyr, men trolig blir bare litt over halvparten tatt ut, opplyser Per Rolandsen i Norges Råfisklag i Svolvær til NTB.

Hvalfangsten stoppet opp i flere år på grunn av sterke protester og politisk press. Bare forskningsfangst var tillatt. Det innebar at markedet kollapset, og da tar det naturlig nok tid å opparbeide markedet igjen.

Forsker Tore Haug i Havforskningsinstituttet, faggruppeleder på sjøpattedyr, opplyser til NTB at tellinger de siste årene viser at vågehvalbestanden er høyst bærekraftig. Det er langt fra noen rovdrift. Faktisk kunne kvotene vært langt større enn de har vært de senere årene.

– Siden 1989 har vi gjennomført tre omfattende tellinger i det aktuelle fangstområdet, Jan Mayen inkludert. Siste telling var i perioden 2002-07. De to siste tellingene viser en bestand på rundt 107.000 dyr, opplyser Haug, som videre sier at det ikke er noen grunn til å tvile på at beskatningen på bestanden bærekraftig.

– Kvoten som er satt er meget forsiktig og vil ikke bidra til å svekke bestanden, sier Haug til NTB.