Nytt hydrografisk samarbeid i Arktis

De fem arktiske kyststatene har nå etablert «Den arktiske regionale hydrografiske kommisjon».

Norge var med da «Den arktiske regionale hydrografiske kommisjon» ble etablert den 6. oktober 2010, under et møte i den kanadiske hovedstaden Ottawa. De fem arktiske kyststatene skal jobbe sammen for å løse felles utfordringer knyttet til økt aktivitet i Arktis.

– Opprettelsen av Den arktiske regionale hydrografiske kommisjon er en historisk begivenhet. Siden Den internasjonale hydrografiske organisasjon ble etablert i 1921, har 15 regionale hydrografiske kommisjoner blitt formet over hele verden. Nordishavet har derimot vært uten en slik kommisjon – helt til nå, sier direktør Evert Flier i Statens kartverk Sjø, i en pressemelding.

Utfordringer

I dag er mindre enn ti prosent av de enorme havområdene i Arktis kartlagt ved hjelp av moderne sjømåling, og pålitelige dybdedata er derfor mangelvare. Samtidig kan isens tilbaketrekning gjøre naturressurser og sjøruter i regionen lettere tilgjengelige.

De arktiske kyststatene, representert av sjøkartverkene i de respektive landene, erkjenner at økt samarbeid og bedre koordinering av deres aktiviteter i Arktis må til hvis man skal klare å møte framtidas utfordringer.

Maritim infrastruktur

– Gjennom å utveksle kunnskap og informasjon og ved å gjøre tilgjengelig kvalitetssikrede dybdedata, vil medlemmene i kommisjonen legge til rette for en forsvarlig og miljøvennlig utforsking av arktiske havområder. Vi vil bidra til utviklingen av den maritime infrastrukturen som er uunnværlig når man skal beskytte det marine miljøet og legge grunnlaget for sikker navigasjon i Arktis, sier Evert Flier.

Den arktiske regionale kommisjon vil jobbe hardt for å bedre samarbeidet med det internasjonale hydrografiske og maritime samfunnet, for på den måten å framskynde etableringen av en nødvendig arktisk maritim infrastruktur.

Norge har for tiden lederskapet i en annen hydrografisk kommisjon:

Les også: Leder Nordic Hydrograpic Commission 21.04.2010

Om Arctic regional hydrographic commission

Etablert: 6. oktober 2010.
Medlemsland: Canada, Danmark, Norge, Russland og USA.