Dømt for fiskedumping

Rederi og kaptein dømt til å betale til sammen 150.000 kroner, etter at kystvakten i mai i år avslørte dumping av fisk fra den russiske tråleren «Izumrud».

En russisk trålerkaptein er ilagt en bot på 25.000 kroner etter dumping av fisk. Rederiet Sogra Arkhangelsk er samtidig dømt til inndragelse av 125.000 kroner for brudd på fangstbestemmelsene, skriver Nordlys.

Det var i mai 2010 at et helikopter tilhørende 337-skvadronen filmet dumping av fisk fra tråleren Izumrud. Fartøyet ble deretter bordet av KV Senja og oppbragt til Tromsø.

I følge tiltalen fra Nord-Troms Tingrett, hadde kapteinen også unnlatt å melde fra om igangsatt fiske.