Underskudd for Olav Strand Fiskeriselskap

I 2008 gikk konsernet Olav Strand Fiskeriselskap AS med 12,5 millioner kroner i underskudd før skatt, av driftsinntekter på 87 millioner kroner.

Selve driftsresultatet var godt, med nesten 15 millioner kroner i pluss. Store kostnader og regnskapsmessige tap på handel med fiskebåter og kvoter ligger bak det dårlige resultatet før skatt, skriver Sunnmørsposten.

Det regnskapsmessige tapet kommer etter at tre fabrikktålere ble kjøpt med konsesjoner, før to av disse ble videresolgt uten kvoter.

Olav Strand Fiskeriselskap utgjør rundt halvparten av det som for enkelhets skyld kalles Strand-rederiet, og som er bygd opp og eies av Olav og Ole Strand og deres familier.

Strand-rederiene kjøpte i 2008 de tre fabrikktrålerne "Gadus", "Koralen" og "Varegg", med tilhørende konsesjoner.

Kvotene er hovedsakelig beholdt, mens de to sistnevnte båtene er videresolgt. "Gadus" ligger fortsatt usolgt ved Strand-rederienes anlegg ved Steinvågsundet i Ålesund, skriver avisa.