Fiskets gang uke 40 i 2010

Norges Sildesalgslag melder at EU-kvoten for makrell snart er fisket opp.

Makrell

Til tross for at været har hindret fisket i perioder, så ble det en god uke på makrellen, med totalt 31.600 tonn sist uke. Av dette kvantumet er knappe 12.000 tonn omsatt fra utenlandske båter.

Kvoten for kystbåter over 13 meter og ringnot ble økt i uken, og med høytrykk over Nordsjøen så satte både små og store båter kursen for makrellfeltet nordvest av Shetland. Som tidligere i høst, så har størrelsen på makrell variert. Bare på søndag så var det 133 gram avvik mellom den største og minste makrellen, med 473 gram var høyeste og 340 gram som laveste snittvekt.

– Prisene har holdt seg på det høye nivået vi har hatt de siste ukene. Best betalte fangst var på vel 14 kroner, og snittet for hele uken ligger på rundt 10 kroner. Totalt er det nå fisket 226.600 tonn av kvotene på makrell. I EU-farvann har vi tatt 107.100 og her står det kun 7.900 til rest på kvoten. I kommende uke forventer vi at EU-kvoten blir fisket opp.
I tillegg så vil noen båter med restkvantum i norsk sone leite her, sier salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

NVG-sild

Det ble en uke på det jevne i dette fisket med totalt 28.000 tonn norsk vårgytende sild. Av dette kvantumet har ringnotfartøy fisket hele 25.000 tonn, utenlandske fartøy har innmeldt 2.500 tonn og fra kyst er det tatt 500 tonn.

De første fangstene var i hovedsak av sild på i underkant av 300 gram. Da denne silda forsvant så leita flåten seg lenger nordover og kom bort i større sild med snittvekt på over 350 gram. Med så stor sild, så har prisene i auksjonen bikket over 4 kroner for de best betalte fangstene.

Med «hestefeber» i Nordsjøen så forventer Sildelaget mindre deltagelse fra norske båter på sildefisket i nord. Flere færøyske båter deltar nå i dette fisket.

Hestmakrell

Flere båter hadde forhåpninger til at nymåne i slutten av uken ville ha positiv påvirkning på hestmakrellfisket. Det ble ikke det store fiskeriet og totalt er det innmeldt 2.300 tonn.

I starten foregikk fisket sørvest av Lindesnes, mens flåten i helgen trakk nordvestover og fisket vest av Egersundsbanken. Det ser ut som hestmakrellen ikke har samlet seg enda, da båtene rapporter om mange kast ved innmelding av fangst, påpeker Garvik.

Prisen på hestmakrell ligger fra kr 5,20 til kr 5,92.

– Vi forventer at mange båter vil jakte på «hesten» framover. Med fjorårssesongen friskt i minne så kan fullklaff i dette fisket gi flere millioner ekstra i omsetning, sier Garvik.

Havbrisling

En håndfull trålere har tatt utseiling på brislingfisket sør i Nordsjøen. Sildelaget har fått innmeldt 3 fangster med totalt 1700 tonn. Det meldes om brukbare registreringer og dagsfangster på opp mot 200 tonn.
Alle fangster er omsatt til mel/olje, og til priser på rundt 2 kroner.

Kystbrisling

Torsdag kveld ble det åpning i Nordfjord, i tillegg til Hardanger innenfor tidligere sperrelinje. Ingen fangster er tatt av brisling på vestlandskysten.