Tegnet nye aksjer i Aker BioMarine

Både Aker Seafoods Holding og en rekke innsidere har tegnet seg for aksjer i den forestående emisjonen i Aker BioMarine.

Aker Seafoods Holding AS den 11. oktober 2010 brukt alle sine tegningsretter. Dette betyr at Aker Seafoods Holding AS har tegnet seg for 189 330 731 aksjer. Tegningskursen er NOK 1,10 per aksje.

Aker Seafoods Holding AS eier i dag 606 557 677 aksjer i Aker BioMarine ASA, som utgjør 83,31 prosent av alle utestående aksjer i selskapet. Aker Seafoods Holding AS kontrolleres 100 prosent av Aker ASA.

Les også: Ny emisjon i Aker BioMarine 03.09.2010

IInnsidere tegnet aksjer

Tore Heldrup Rasmussen, styremedlem i Aker BioMarine ASA, har den 11. oktober, gjennom sitt selskap Heldrup AS, utøvd 121 479 tegningsretter og tegnet seg for 12 479 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,1 per aksje. Heldrup AS eier i dag 389 184 aksjer, men vil eie 510 663 aksjer dersom emisjonen gjennomføres.

Wenche Rolfsen, styremedlem i Aker BioMarine ASA, har den 11. oktober utøvd 8 360 tegningsretter og tegnet seg for 8 360 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,1 per aksje. Rolfsen eier i dag 26 785 aksjer, men vil eie 35 145 aksjer dersom emisjonen gjennomføres.

Helle Kruse Nielsen, styremedlem i Aker BioMarine ASA, har den 11. oktober utøvd 75 663 tegningsretter og tegnet seg for 100 000 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,1 per aksje. Kruse Nielsen har således overtegnet med 24 337 aksjer. Nielsen eier i dag 242 402 aksjer, men vil eie inntil 342 402 aksjer etter endelig tildeling, dersom emisjonen gjennomføres.

Bjørn Flatgård, styremedlem i Aker BioMarine ASA, har den 11. oktober utøvd 39 017 tegningsretter og tegnet seg for 39 017 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,1 per aksje. Flatgård eier i dag 125 000 aksjer, men vil eie 164 017 aksjer dersom emisjonen gjennomføres.

Hallvard Muri, konsernsjef i Aker BioMarine ASA, har den 11. oktober, gjennom sitt selskap ACCA AS tegnet seg for 156 069 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,1 per aksje, hvorav det er utøvd 156 069 tegningsretter. ACCA AS eier i dag 500 000 aksjer, men vil eie 656 069 aksjer dersom emisjonen gjennomføres.

Webjørn Eikrem, konserndirektør i Aker BioMarine ASA, har den 11. oktober, gjennom sitt selskap Tigerlilly AS, tegnet seg for 590 544 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,1 per aksje, hvorav det er utøvd 590 544 tegningsretter. Tigerlilly AS eier i dag 1 891 923 aksjer, men vil eie 2 482 467 aksjer dersom emisjonen gjennomføres.

Hogne Vik, konserndirektør i Aker BioMarine ASA, har den 11. oktober, gjennom sitt selskap ENG AS tegnet seg for 150 000 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,1 per aksje, hvorav det er utøvd 129 919 tegningsretter. ENG AS har således overtegnet med 20 081 aksjer. ENG AS eier i dag 416 223 aksjer, men vil eie inntil 566 223 aksjer etter endelig tildeling, dersom emisjonen gjennomføres.

Nærstående til Aaron Kramer, CEO Trygg Pharma AS, har den 11. oktober tegnet seg for 210 065 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,1 per aksje, hvorav det er utøvd 10 065 tegningsretter. Kramers nærstående har således overtegnet med 200 000 aksjer. Kramers nærstående eier i dag 32 248 aksjer, men vil eie inntil 242 313 aksjer etter endelig tildeling, dersom emisjonen gjennomføres.

Svein Ivar Holm, direktør i Aker BioMarine ASA, har den 11. oktober utøvd 10 612 tegningsretter og tegnet seg for 10 612 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,1 per aksje. Holm eier i dag 34 000 aksjer, men vil eie 44 612 aksjer dersom emisjonen gjennomføres.

Øystein Egner, controller i Aker BioMarine ASA, har den 11. oktober utøvd 7 803 tegningsretter og tegnet seg for 10 000 nye aksjer i Aker BioMarine ASA til tegningskurs NOK 1,1 per aksje. Egner har således overtegnet med 2 197 aksjer. Egner eier i dag 25 000 aksjer, men vil eie inntil 35 000 aksjer dersom emisjonen gjennomføres.