Modellering av isfjelldrift i Barentshavet

Ny doktorgrad: Intissar Keghouche disputerer ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med en avhandling om isfjelldrift i Barentshavet.

Intissar Keghouche disputerer fredag 22. oktober for ph.d.-graden med en avhandling som har fått tittelen: «Modeling dynamics and drift of icebergs in the Barents Sea», skriver UiB i en pressemelding.

Varslingssystem for isfjelldrift

Omfanget av menneskelige aktiviteter i Barentshavet er forventet å øke de kommende tiår i sammenheng med oljevirksomhet, fiske og skipsfart. Isfjell representerer i så måte en trussel gjennom økt fare for kollisjoner med både flytende og bunnmonterte installasjoner. Et varslingssystem for isfjelldrift i Barentshavet har blitt utviklet og validert mot utvalgte isfjell, og forbedret ved hjelp av dataassimileringsteknikker.

Modellstudiet har gitt økt forståelse av isfjelldynamikk i Barentshavet, inklusiv de fysiske karakteristikker ved å komplimentere få og uregelmessige observasjoner, og studere nærmere hvilke faktorer som påvirker utbredelsen av isfjellene.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14. oktober 2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: «The role of ocean heat transport on melting outlet glaciers and ice shelves».
Sted: Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Insitutt, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
22. oktober 2010, kl. 12:30, Auditoriet, Nansensenteret, Bergen.

Personalia
Intissar Keghouche er født i Thonon les Bains, Frankrike, i 1980. Hun fullførte masterstudier i anvendt matematikk ved Joseph Fourier Universitet i Grenoble i 2003. I August 2004 ble hun ansatt som forskningsassistent ved Nansensenteret i Bergen, hvor hun senere påbegynte doktorgradsstudiene.