Emisjon overtegnet i Aker BioMarine

Foreløpig resultat av fortrinnsrettsemisjon viser 25 prosent overtegning.

Aker BioMarine ASA la den 29. september 2010 frem prospekt relatert til fortrinnsrettsemisjon for 227 272 727 nye aksjer i selskapet, til tegningskurs NOK 1,10 per aksje.

Tegningsperioden ble avsluttet den 14. oktober 2010 og det foreløpige utfallet av emisjonen viser at emisjonen er overtegnet med ca. 25 prosent.

De nye aksjene vil bli allokert rundt den 20. oktober 2010, og beløpet som den enkelte tegner skal betale, vil bli belastet den 25. oktober 2010, opplyser selskapet i en melding i dag.

Les også: Tegnet aksjer i Aker BioMarine 12.10.2010
Les også: Ny emisjon i Aker BioMarine 03.09.2010