Vil ikke endre strukturkvoteordningen

Illustrasjonsfoto: Ringnotsnurperen «Eros». Foto: Havforskningsinstituttet

Møre og Romsdal Fiskarlag ønsker ikke justering i strukturkvoteordningen i ringnot før saken er organisasjonsmessig behandlet.

Årsmøtet i Møre og romsdal Fiskarlag behandlet videre strukturering i fiskeflåten på møte den 14. og 15. oktober 2010. Årsmøtet støtter ikke ønsket om at kvotetaket i ringnot skal økes fra dagens 650 basistonn.

Årsmøtet viser til at Møre og Romsdal Fiskarlag skal representere både fartøyeiere og mannskap. Årsmøtet konstaterer at der er ulikt syn både mellomfartøyeierne og mannskapet på behovet for å justere strukturkvoteordningen, ved å høyne kvotetaket fra dagens 650 basistonn i ringnot.

Årsmøtet påpeker at saken ikke er drøftet i Norges Fiskarlag og at mannskapet ikke har fått frem sine meninger.

Årsmøtet er derfor klar på at dagens kvotetak på 650 basistonn i ringnot må bli stående inntil saken er organisasjonsmessig behandlet og at alle parter i saken har fått frem sine meninger.

Les også: Vil beholde strukturkvoteordningen 15.10.2010

Les også: Vil endre strukturkvoteordningen 13.10.2010