Vil vurdere basistonngrensen

Norges Fiskarlag ser et behov for bredere behandling av basistonngrensen i ringnot.

Spørsmålet om heving av basistonngrensen i ringnot har skapt uro, og Fiskarlaget er bekymret over situasjonen som har oppstått etter at styret i Fiskebåtredernes Forbund vedtok å gå inn for å heve grensen fra 650 til 800 tonn, forteller leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.

– Jeg vil sterkt anmode alle om å besinne seg, for dette er en sak som ikke er avgjort og der alle i Fiskarlagssystemet vil få muligheten til å si sin mening, sier Nilsen i en pressemelding.

Heving av grensen fra 650 til 800 tonn er ett av flere forslag som Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) har berørt i en bred behandling av strukturkvoteordningen i havfiskeflåten.

Les også: Vil endre strukturkvoteordningen 13.10.2010

Fiskebåt ber Fiskeri- og kystdepartementet ta initiativ til en høring hvor forbundets syn blir lagt til grunn.

Fiskarlagslederen forstår at dette er en sak som skaper sterkt engasjement.

– Det er en prinsipielt viktig sak som berører mange interesser, også for de som er mannskap på båtene. I denne saken har Fiskebåt henvendt seg direkte til departementet. Jeg er opptatt av at alle skal få si sin mening i saken og det vil det bli anledning til hvis departementet følger oppfordringen om å gjennomføre en bred høring om endringer i strukturkvoteordningen i havfiskeflåten, sier Reidar Nilsen.

Tidligere har også Norsk Sjømannsforbund og Møre og Romsdal Fiskarlag uttalt seg om saken.

Les også: Vil ikke endre strukturkvoteordningen 18.10.2010
Les også: Vil beholde strukturkvoteordningen 15.10.2010