– Trygt å bunkre drikkevann i Stavanger

Mattilsynet har kontrollert kvaliteten på drikkevann som bunkres i stavangerområdet.

Mattilsynet gjennomførte i løpet av våren og sommeren 2010 tilsyn ved 16 havner og marinebaser, samt på 10 skip og ferger i Stavangerområdet. Det ble avdekket få regelverksbrudd under inspeksjonen, men Mattilsynet fant enkelte forbedringspunkter.

Kvaliteten på drikkevannet som bunkres fra de undersøkte havner/ marinbasene i distriktet er helsemessig trygt, melder Mattilsynet.

Gode resultater

Det ble ikke påvist tarmbakterien E. coli eller koliforme bakterier ved noen av de undersøkte prøvene.

Virksomhetene hadde tilfredsstillende prosedyrer for bunkring, prøvetaking og renhold av lagringstanker på land og om bord i ferger/båter, konstaterer Mattilsynet.

Enkelte forbedringspunkter

Enkelte forbedringspotensialer som for eksempel manglende beskyttelse av tappestusser mot skadedyr/fugl ble funnet. Her ble det gitt veiledning ovenfor virksomhetene.

Dette er et område Mattilsynet har ført lite tilsyn med tidligere. Dette på tross av at forsyningsbasene/havnene for supplyskip forsyner store mengder drikkevann til installasjoner i Nordsjøen i tillegg til eget forbruk om bord. Dette var derfor også en god anledning til å følge opp eventuelle regelverksbrudd. Resultatene viser imidlertid at det ble avdekket få regelverksbrudd under inspeksjonene.

Under tilsynet ble det satt fokus på:

  • Benyttes vann fra godkjente vannverk?
  • Virksomhetens interne rutiner inkludert prøvetaking ved bunkring av drikkevann
  • Opplegg for tilgang til egne slanger og tilkoblinger til vannbunkring - var disse hygienisk tilrettelagt?