«Sklinnabanken» fri fra arrest

SHETLAND: «Sklinnabanken» ble i går sluppet fra arrest etter at skipperen hadde blitt ilagt en bot på 2 000 pund, tilsvarende ca 18.500 kroner.

Det er nå engod uke siden de norske fiskebåtene «Sklinnabanken» og «Buefjord» ble tatt i arrest på Shetland, etter mistanke om uregelmessigheter i fisket etter makrell.

– Skipperen fikk ei bot på 2 000 pund, og når vi ser hva retten har lagt til grunn mener vi at vi har fått er rettferdig dom, sier medeier i båten, Jan- Erik Johnsen, til Brønnøysunds Avis.

– Vi har glemt å rapportere fangsten tidsnok i den sonen vi var, og det er en ren formaliafeil og ingen vinningsforbrytelse, sier Johnsen.

Rederiet ble ikke straffet, men kan ha lidd tap som følge av at båten ikke har fått driftet mens den har vært i arrest.

«Sklinnabanken» ligger fortsatt ved kai på Shetland, nå i påvente av bedre vær.

Skipperen på «Buefjord» ble derimot ilagt en bot på 20 000 pund, for forsøk på å smugle 75 tonn makrell ut av EU-sonen.

Les også: Buefjord-skipper fekk 185.000 i bot 15.10.2010

Les også: Buefjord og Sklinnabanken i arrest 12.10.2010