Stopp i makrellfisket i EU-sonen

Det norske fisket etter makrell i EU-sonen er stoppet etter at kvoten er beregnet oppfisket.

Fisket er derfor stoppet med virkning fra den 18. oktober 2010 kl. 24.00, melder Fiskeridirektøren.

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag, ble satt til 19. oktober 2010 kl. 02.00.