Protesterer mot Fiskeridirektoratet

Fiskebåtredernes Forbund er negativ til at Fiskeridirektoratet la nye føringer for å godkjenne at slumpfiskeordningen ble brukt i fisket etter makrell i EU-sonen.

Fiskebåt er dessuten kritisk til at direktoratet stoppet fisket i EU-sonen og ber om en gjenåpning av fisket.

Les også: Stopp i makrellfisket i EU-sonen 19.10.2010

- Rådene fra Fiskebåt valgte Fiskeridirektoratet å se bort fra. Resultatet er nå at flere rederi blir rammet av stoppen, slik at de ikke får fisket sine ordinære makrellkvoter i EU-sonen. Til alt overmål er det Norge som har stanset fisket - ikke EU- og det før totalkvantumet som kan taes i EU-sonen er fisket, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk i en pressemelding.

Han ber nå om at direktoratet gjenåpner makrellfisket i EU-sonen.

– Fiskebåt vil også be om kvotefleksibilitet fra 2010 til 2011 for de som er blitt rammet av reguleringene, sier Maråk.

Fiskebåtredernes Forbund tar tatt opp saken i flere brev til Fiskeridirektoratet, senest den 18 oktober i år.