– Beklagelig med utmeldelser

Fiskebåtrederens Forbund (Fiskebåt) beklager at striden om strukturkvoteordningen har ført til utmeldelser fra forbundet.

– Vi registrerer med beklagelse at enkelte melder seg ut av Fiskebåt i protest mot styrevedtaket i en enkeltsak, nemlig strukturspørsmålet. Det er selvsagt organisasjonsfrihet, men vi ønsker at flest mulig i havfiskeflåten er medlemmer av Fiskebåt, med tanke på det viktige arbeidet vi gjør på et bredt felt, sier styreleder Tore Roaldsnes i Fiskebåt til forbundets nettsider.

– Det dreier seg om internasjonale avtaler, skatte- og avgiftsspørsmål, tariffsaker, miljøspørsmål, reguleringer, næringens rammevilkår og en rekke andre saker av betydning både for den daglige drift og på lang sikt.
Jeg våger å påstå at Fiskebåt har ytt vesentlige bidrag til at situasjonen er såpass god som den er i flåten, fremholder Roaldsnes.

– Det er imidlertid sterkt beklagelig at noen få eksmedlemmer nå driver en kampanje, delvis basert på usaklig feilinformasjon, for å få medlemmer til å melde seg ut, sier Roaldsnes.

Tidligere har både Norsk Sjømannsforbund og Møre og Romsdal Fiskarlag gått ut mot forslaget fra Fiskebåt om å endre strukturkvoteordningen nå, mens Norges Fiskarlag har bedt alle om å besinne seg, samt uttrykt behov for en bredere vurdering av basistonngrensen i ringnot.

Les også:
Vil vurdere basistonngrensen 19.10.2010
Vil ikke endre strukturkvoteordningen 18.10.2010
Vil beholde strukturkvoteordningen 15.10.2010
Vil endre strukturkvoteordningen 13.10.2010